آخرین خبرها

زهرا کاظمی زاده

زهرا کاظمی زاده
استادیار پژوهش

کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشگاه شهید بهشتی (1383)

کارشناسی شیمی کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف (1380)

طبقه سوم، اتاق 316
تلفن: 22431933 داخلی 145

پژوهش در حوزه نانوساختارها

پژوهش‌های مطالعاتی در حوزه‌های مصرف سوخت (بهینه‌سازی مصرف سوخت)، آلاینده‌ها بخش‌های مختلف انرژی، ...
شیمی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی
فیتوشیمی- گیاهان دارویی
مطالعات بنیادین علم و فناوری (آسیب‌شناسی نظام آموزش و پرورش ایران در حوزه عدالت آموزشی، کتب درسی و ...)