آخرین خبرها

دسته‌بندی‌ها

کتاب‌ها

زهرا کاظمی زاده

زهرا کاظمی زاده
استادیار پژوهش

کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشگاه شهید بهشتی (1383)

کارشناسی شیمی کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف (1380)

طبقه سوم، اتاق 316
تلفن: 22431933 داخلی 145

پژوهش در حوزه نانوساختارها

پژوهش‌های مطالعاتی در حوزه‌های مصرف سوخت (بهینه‌سازی مصرف سوخت)، آلاینده‌ها بخش‌های مختلف انرژی، ...
شیمی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی
فیتوشیمی- گیاهان دارویی
مطالعات بنیادین علم و فناوری (آسیب‌شناسی نظام آموزش و پرورش ایران در حوزه عدالت آموزشی، کتب درسی و ...)