مرکز خدمات تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی

معرفی

معرفی مرکز

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی سال ۱۳۷۰ با هدف تجهیز آزمایشگاههای مراکز علمی و آموزشی و رفع نیاز به خرید از شرکتهای خارجی تاسیس شد.
در حال حاضر این مرکز توانایی تولید بیش از پنجاه مجموعه آزمایشگاهی در زمینه مکانیک ، الکتریسیته و مغناطیس ، نور ، حرارت و سیالات رامطابق سرفصلهای شورای عالی برنامه ریزی را دارد. فعالیت دیگر این مجموعه در زمینه تجهیز آزمایشگاهها، طراحی و اجرای سکوبندی و دکوراسیون آزمایشگاههاست که توسط کارشناسان این مرکز و مطابق استانداردهای آزمایشگاهی انجام می شود.

محصولات

تعادل نیروها – میزچه افق
تعادل نیروها – میزچه افق

در این آزمایش برآیند نیروهای مختلف در حالت افقی مورد بررسی قرار می گیرد. شامل : دستورکار، پایه ومیزچه ، گیره ، وزنه های مختلف و ….

قیمت: ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال

تعادل و گرانیگاه
تعادل و گرانیگاه

با این مجموعه امکان بررسی شرایط تعادل و محاسبه گرانیگاه اشکال مختلف وجود دارد. شامل: دستورکار، پایه ، نگهدارنده ها ، اشکال مختلف و…

قیمت: ۴۳۰۰۰۰۰ ریال

آزمایش بررسی قانون هوک
آزمایش بررسی قانون هوک

این مجموعه جهت محاسبه ثابت فنر وبررسی قانون هوک و همچنین بررسی حالتهای سری و موازی فنرها طراحی شده است . شامل : دستورکار، پایه ، نگهدارنده های مختلف ، فنرها و …

قیمت: ۵۶۰۰۰۰۰ ریال

آزمایش چرخ و محور
آزمایش چرخ و محور

بررسی مزیت های مکانیکی در چرخ و محور

قیمت: ۵۳۲۰۰۰۰ ریال

بررسی گشتاورها و اهرمها
بررسی گشتاورها و اهرمها

در این آزمایش جهت بررسی مقدار گشتاورهای ایجاد شده در حالتهای مختلف امکان تغییر محل تکیه گاه و محل اعمال نیرو وجود دارد. شامل : دستورکار، پایه فلزی ، پایه های متحرک ، خط کش ، نیروسنج و ….

قیمت: ۱۲۳۰۰۰۰۰ ریال

آزمایش قرقره ها
آزمایش قرقره ها

با انجام این آزمایش دانشجویان با نحوه ساخت ماشینهای ساده واندازه گیری نیرو آشنا می شوند. شامل : دستورکار ، پایه ، قرقره ها ، نیروسنج و ….

قیمت: ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مجموعه وسایل اندازه گیری
مجموعه وسایل اندازه گیری

این مجموعه جهت آشنایی دانشجویان با چگونگی کار با ابزار دقیق و محاسبه خطا طراحی شده است . شامل دستورکار، کولیس ، ریزسنج ، کولیس آموزشی ، گوی سنج و …..

قیمت: ۱۲۰۰۰۰۰۰