مرکز خدمات تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی

معرفی

معرفی مرکز

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی سال ۱۳۷۰ با هدف تجهیز آزمایشگاههای مراکز علمی و آموزشی و رفع نیاز به خرید از شرکتهای خارجی تاسیس شد.
در حال حاضر این مرکز توانایی تولید بیش از پنجاه مجموعه آزمایشگاهی در زمینه مکانیک ، الکتریسیته و مغناطیس ، نور ، حرارت و سیالات رامطابق سرفصلهای شورای عالی برنامه ریزی را دارد.

فعالیت دیگر این مجموعه در زمینه تجهیز آزمایشگاهها، طراحی و اجرای سکوبندی و دکوراسیون آزمایشگاههاست که توسط کارشناسان این مرکز و مطابق استانداردهای آزمایشگاهی انجام می شود.

شماره تماس: 22431941

لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی- سال 1400

محصولات

مجموعه کامل وسایل اندازه‌گیری
مجموعه کامل وسایل اندازه‌گیری

این مجموعه جهت آشنایی دانشجویان با چگونگی کار با ابزار دقیق و محاسبه خطا طراحی شده است . شامل دستورکار، کولیس ، ریزسنج ، کولیس آموزشی ، گوی سنج و…

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

آزمایش قرقره‌ها
آزمایش قرقره‌ها

با انجام این آزمایش دانشجویان با نحوه ساخت ماشینهای ساده واندازه گیری نیرو آشنا می شوند. شامل : دستورکار ، پایه، قرقره‌ها ، نیروسنج و…

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

آزمایش چرخ و محور
آزمایش چرخ و محور

بررسی مزیت های مکانیکی در چرخ و محور

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

آزمایش بررسی گشتاورها و اهرم‌ها
آزمایش بررسی گشتاورها و اهرم‌ها

در این آزمایش جهت بررسی مقدار گشتاورهای ایجاد شده در حالت‌های مختلف امکان تغییر محل تکیه‌گاه و محل اعمال نیرو وجود دارد. شامل : دستورکار، پایه فلزی ، پایه های متحرک ، خط کش ، نیروسنج و…

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

آزمایش بررسی قانون هوک
آزمایش بررسی قانون هوک

این مجموعه جهت محاسبه ثابت فنر وبررسی قانون هوک و همچنین بررسی حالت‌های سری و موازی فنرها طراحی شده است. شامل: دستورکار، پایه ، نگهدارنده های مختلف ، فنرها و…

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

تعادل وگرانیگاه (مرکز ثقل)
تعادل وگرانیگاه (مرکز ثقل)

با این مجموعه امکان بررسی شرایط تعادل و محاسبه گرانیگاه اشکال مختلف وجود دارد. شامل: دستورکار،پایه ،نگهدارنده‌ها، اشکال مختلف و…

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

تعادل نیروها ـ میزچه افق
تعادل نیروها ـ میزچه افق

در این آزمایش برآیند نیروهای مختلف در حالت افقی مورد بررسی قرار می گیرد. شامل : دستورکار، پایه ومیزچه ، گیره ، وزنه های مختلف و…

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

تعادل نیروها ـ میزچه قائم
تعادل نیروها ـ میزچه قائم

در این آزمایش برآیند نیروهای مختلف در حالت قائم مورد بررسی قرار می گیرد. شامل : دستورکار، پایه ومیزچه ، گیره ، وزنه های مختلف و…

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

سقوط آزاد و تعیین (g)
سقوط آزاد و تعیین (g)

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

اندازه گیری ضریب اصطکاک در سطح افق و شیب‌دار
اندازه گیری ضریب اصطکاک در سطح افق و شیب‌دار

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

ماشین آتوود (با تایمر الکترونیکی)
ماشین آتوود (با تایمر الکترونیکی)

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

ماشین آتوود (با کرنومتر دستی)
ماشین آتوود (با کرنومتر دستی)

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

بررسی قوانین حرکت با استفاده از ریل هوا
بررسی قوانین حرکت با استفاده از ریل هوا

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

آونگ ساده و بالستیک
آونگ ساده و بالستیک

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

آونگ مرکب و تعیین شتاب ثقل (g)
آونگ مرکب و تعیین شتاب ثقل (g)

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

اندازه گیری ممان اینرسی و ممان زاویه‌ای
اندازه گیری ممان اینرسی و ممان زاویه‌ای

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

حرکت پرتابه‌ای
حرکت پرتابه‌ای

قیمت: لطفاً تماس بگیرید