مرکز خدمات تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی

معرفی

معرفی مرکز

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی سال ۱۳۷۰ با هدف تجهیز آزمایشگاههای مراکز علمی و آموزشی و رفع نیاز به خرید از شرکتهای خارجی تاسیس شد.
در حال حاضر این مرکز توانایی تولید بیش از پنجاه مجموعه آزمایشگاهی در زمینه مکانیک ، الکتریسیته و مغناطیس ، نور ، حرارت و سیالات رامطابق سرفصلهای شورای عالی برنامه ریزی را دارد.

فعالیت دیگر این مجموعه در زمینه تجهیز آزمایشگاهها، طراحی و اجرای سکوبندی و دکوراسیون آزمایشگاههاست که توسط کارشناسان این مرکز و مطابق استانداردهای آزمایشگاهی انجام می شود.

شماره تماس: 22431941

لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی- سال 1400

محصولات

مجموعه های آموزشی فیزیک الکتریسیته
مجموعه های آموزشی فیزیک الکتریسیته

مجموعه های آموزشی  فیزیک پایه II یا آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته تولیدی این مرکز شامل کلیه قطعات مورد نیاز در آزمایش هستند. مجموعه ها بر اساس سرفصل های شورایعالی برنامه ریزی طراحی شده اند.      لیست مجموعه های فیزیک الکتریسیته