مرکز خدمات تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی

معرفی

معرفی مرکز

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی سال ۱۳۷۰ با هدف تجهیز آزمایشگاههای مراکز علمی و آموزشی و رفع نیاز به خرید از شرکتهای خارجی تاسیس شد.
در حال حاضر این مرکز توانایی تولید بیش از پنجاه مجموعه آزمایشگاهی در زمینه مکانیک ، الکتریسیته و مغناطیس ، نور ، حرارت و سیالات رامطابق سرفصلهای شورای عالی برنامه ریزی را دارد.

فعالیت دیگر این مجموعه در زمینه تجهیز آزمایشگاهها، طراحی و اجرای سکوبندی و دکوراسیون آزمایشگاههاست که توسط کارشناسان این مرکز و مطابق استانداردهای آزمایشگاهی انجام می شود.

شماره تماس: 22431941

لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی- سال 1400

محصولات

میکروسکوپ دو چشمی
میکروسکوپ دو چشمی

مدل EX20-BR, EX20-TR عدسی های چشمی تلسکوپی ۲۰ mm عدسی های شیئی ۴،۱۰،۲۰،۴۰،۱۰۰ EPlan منبع نور LED

میکروسکوپ بیولوژی

دو چشمی مدل BH200-BR سه چشمی مدل BH200-TR عدسی های چشمی ۲۲MM عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰،۱۰۰ پلان منبع نور LED

میکروسکوپ فلئورسنت سه چشمی مدل CX-40FL

عدسی های چشمی ۲۲ mm عدسی های شیئی ۴،۱۰,۴۰،۱۰۰ فلور ۶ فیلتر به همراه پاورسوپلای دیجیتال

میکروسکوپ سه چشمی اینورت بیولوژی مدل BDS-400

عدسی های چشمی ۲۲ MM عدسی ۲۰X LPL-PH

میکروسکوپ دو چشمی مدل BK-5000B عدسی های چشمی ۲۰ mm
میکروسکوپ دو چشمی مدل BK-5000B عدسی های چشمی ۲۰ mm

عدسی های شیئی ۴،۱۰،۴۰،۱۰۰ E-PLAN منبع نور LED

میکروسکوپ دو چشمی مدل BK-4000B

عدسی های چشمی ۱۸ mm عدسی های شیئی E-PLAN 4،۱۰،۴۰،۱۰۰ منبع نور LED

میکروسکوپ پروژکتوری ژاپن TOPEX مدل LSP-500

میکروسکوپ اینورت سه چشمی بیولوژی  مدل ICX-41T
میکروسکوپ اینورت سه چشمی بیولوژی مدل ICX-41T

عدسی های چشمی ۲۲MM عدسی های شیئی ۴،۱۰،۲۰،۴۰PH0

میکروسکوپ با هد تلویزیونی
میکروسکوپ با هد تلویزیونی

ژاپن TOPEX مدل SMC-400 بزرگنمایی ۹۰۰X