مرکز خدمات تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی

معرفی

معرفی مرکز

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی سال ۱۳۷۰ با هدف تجهیز آزمایشگاههای مراکز علمی و آموزشی و رفع نیاز به خرید از شرکتهای خارجی تاسیس شد.
در حال حاضر این مرکز توانایی تولید بیش از پنجاه مجموعه آزمایشگاهی در زمینه مکانیک ، الکتریسیته و مغناطیس ، نور ، حرارت و سیالات رامطابق سرفصلهای شورای عالی برنامه ریزی را دارد. فعالیت دیگر این مجموعه در زمینه تجهیز آزمایشگاهها، طراحی و اجرای سکوبندی و دکوراسیون آزمایشگاههاست که توسط کارشناسان این مرکز و مطابق استانداردهای آزمایشگاهی انجام می شود.

محصولات

اندازه گیری ضریب کشش سطحی مایعات
اندازه گیری ضریب کشش سطحی مایعات

مجموعه طراحی شده با استفاده از حلقه هایی با قطرهای مختلف به اندازه گیری ضریب کشش سطحی مایعات مختلف می پردازد. شامل : دستور کار ،پایه ، حلقه های مختلف ، نیروسنج و …

قیمت: ۷۵۰۰۰۰۰ ریال

نیروی ارشمیدس
نیروی ارشمیدس

دراین آزمایش با استفاده از پیستونی که حجم آن به اندازه حجم داخلی سیلندر می باشد قانون ارشمیدس بررسی می شود. شامل : دستور کار ،پایه ، ترازو ، سیلندر و پیستون و …

قیمت: ۱۰۷۰۰۰۰۰ ریال

اندازه گیری ضریب کشش سطحی مایعات
اندازه گیری ضریب کشش سطحی مایعات

مجموعه طراحی شده با استفاده از حلقه هایی با قطرهای مختلف به اندازه گیری ضریب کشش سطحی مایعات مختلف می پردازد. شامل : دستور کار ،پایه ، حلقه های مختلف ، نیروسنج و …

قیمت: ۷۵۰۰۰۰۰ ریال

اندازه گیری سرعت صوت در محیط های مختلف (هوا)
اندازه گیری سرعت صوت در محیط های مختلف (هوا)

این مجموعه جهت اندازه گیری سرعت صوت با ایجاد حالتهای تشدید طراحی شده است. شامل : دستور کار ، نوسانگر ،لوله های صوتی و …

قیمت: ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال

بررسی امواج ساکن در لوله های صوتی
بررسی امواج ساکن در لوله های صوتی

در این آزمایش با ایجاد فرکانسهای مختلف توسط نوسانگر هماهنگهای مختلف در تار مرتعش ایجاد می شود. شامل : دستور کار ، نوسانگر ،نیروسنج ، تار مرتعش …

قیمت: ۷۸۰۰۰۰۰ ریال

بررسی امواج ساکن در تارهای مرتعش
بررسی امواج ساکن در تارهای مرتعش

در این آزمایش با ایجاد فرکانسهای مختلف توسط نوسانگر هماهنگهای مختلف در تار مرتعش ایجاد می شود. شامل : دستور کار ، نوسانگر ،نیروسنج ، تار مرتعش …

قیمت: ۷۸۰۰۰۰۰ ریال

اندازه گیری و مشاهده وابستگی فرکانس به طول لوله و تار
اندازه گیری و مشاهده وابستگی فرکانس به طول لوله و تار

این مجموعه شامل دو بخش مجزا می باشد. بخش اول با استفاده از لوله های صوتی و بخش دیگر با استفاده ازمجموعه تار مرتعش به بررسی قوانین مربوط به امواج ساکن می پردازد. شامل : دستور کار ، لوله های صوتی ، تارمرتعش و …..

قیمت: ۲۳۸۰۰۰۰۰ریال