آخرین خبرها

کمد

کمد

کمدها جهت نگهداری لوازم آزمایشگاهی و همچنین دسترسی آسان به تجهیزات مورد نیاز کاربران بر روی شاسی نصب می شوند

جنس این کمدها با توجه به کاربری آزمایشگاه از استیل یا MDF ، تعیین می شود