آخرین خبرها

سنگ مصنوعی نوع B

سنگ مصنوعی نوع B

این نمونه دارای مشخصات ذیل می باشد:۱- رنگ بندی متنوع
۲- چسب مورد نیاز از ترکیبات همین سنگ جهت اتصال رویه ها
می باشد ، این ویژگی تشخیص محل درز را به سختی امکان پذیر می سازد. (عدم وجود درز در آزمایشگاههایی که از اسیدهای قوی استفاده می شود و همچنین آزمایشگاههای میکروبی اهمیت دارد.)
۳- امکان ایجاد سینک از همین جنس
۴- دارا بودن خاصیت ضد اسیدی
۵-دارا بودن خاصیت ضد میکروبی قوی تر از نوع A
۶- ماکزیمم دمای قابل تحمل ۲۵۰ درجه سانتیگراد
۷- قابلیت تحمل ۲۵۰ کیلوگرم در متر مربع
۸- قابلیت بازسازی پس از ایجاد شکستگی