اسکلت فلزی

اسکلت فلزی

میزهای کار آزمایشگاهی دارای شاسی فلزی از پروفیل آهن می باشند. ابعاد پروفیل مورد استفاده با توجه به مقاومت مورد نیاز و وزن تجهیزاتی که بر روی میزها قرار می گیرد، تعیین می شود. رنگ شاسی متناسب با طراحی داخلی آزمایشگاه و مطابق استانداردهای آزمایشگاه انتخاب می شود. این رنگ از نوع استاتیک کوره ای است که از دوام و کیفیت بالایی برخوردار است ، بطوری که با سایش و خراشیدن از بین نمی رود. این شاسی پایه های میز را نیز تشکیل می دهد، لذا پیچهای مورد نیاز جهت تنظیم ارتفاع میز بر روی این قسمت قرار می گیرد.