آخرین خبرها

آزمایش قرقره‌ها

آزمایش قرقره‌ها

با انجام این آزمایش دانشجویان با نحوه ساخت ماشینهای ساده واندازه گیری نیرو آشنا می شوند. شامل : دستورکار ، پایه، قرقره‌ها ، نیروسنج و…