آخرین خبرها

اطلاعیه

افتخارات

-کسب عنوان “مؤسسه پژوهشی برتر”در دوازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر سال جهاد اقتصادی، از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در بین مؤسسات و مراکز تحقیقاتی کشور، سال 1390.

-کسب عنوان قطب فرادانشگاهی از سوی ستاد دانشگاهی راهبردی انرژی در سه زمینه‌  صنعت نرم‌افزاری ازدیاد برداشت نفت و گاز عطف،  رفع زیستی آلودگی‌ سوخت‌های فسیلی عطفو سوخت‌های زیستی عطف، سال 1390.

– دریافت مجوز برگزاری دوره‌های دکترای پژوهش محور از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دو رشته ژئوفیزیک و بیوفیزیک”.

– کسب “رتبه A از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بین مؤسسات پژوهشی وابسته به نهادهای عمومی کشور سال 1389.

– کسب “رتبه A از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بین مؤسسات پژوهشی کشور در زمینه‌ علوم پایه، سال 1389.

– کسب “رتبه A در بین پژوهشکده‌های مورد ارزیابی دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سال 1385.

 

– انتخاب  پروژه پژوهشی” طراحی و تولید نمونه پودر میکروبی جهت رفع آلودگی های نفتی فاز مایع و جامد (مطالعه موردی مناطق عملیاتی شرکت پایانه های نفتی ایران)” بعد عنوان پروژه پژوهشی برتر در سطح صنعت نفت از سوی وزارت نفت در ششمین جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نفت ، سال 1393

-کسب عنوان طرح پژوهشی برتر جهاددانشگاهی با عنوان (مطالعه جامع حوزه رسوبی سازند فراقان)  سال 1395

– کسب عنوان گروه پژوهشی برتر جهاددانشگاهی توسط گروه زمین شناسی نفت پژوهشکده علوم پایه کاربری در سال1396

– کسب عنوان جهادگر نمونه در سی و نهمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی توسط دکتر کمال خدایی

 

– کسب عنوان جهادگر نمونه در سی و پنجمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی توسط دکتر علی ابوالحسنی

کسب عنوان پژوهشگر برتر کشور در هفته پژوهش و فناوری سال1388 توسط دکتر ندا سلطانی

-کسب عنوان جهادگر نمونه در سی و ششمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی توسط دکتر ندا سلطانی

– کسب عنوان جهادگر نمونه در سی و هشتمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی توسط علی احمدی بادی

– کسب عنوان جهادگر نمونه در سی و هشتمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی توسط احمد حسین سلگی

-کسب عنوان پژوهشگر برتر کشور در هفته پژوهش و فناوری سال1384 توسط دکتر کمال خدایی

– کسب مقام دوم پژوهشگر برتر برگزیده جهاد. دانشگاهی در جشنواره پژوهش و فن آوری کشور در سال ۱۳۸۵ توسط دکتر کمال خدایی