آخرین خبرها

ژئوشیمی و ارزیابی پتانسیل اقتصادی شورابه های نفتی میادین نفت و گاز فلات قاره جهت استحصال عناصر کمیاب

به دلیل گسترش صنایع نوین (Hitech) در دنیا اکتشاف و بهره برداری از عناصر کمیاب و نادر خاکی روز به روز در حال گسترش میباشد. با توجه به این كه اغلب منابع تامين مواد و عناصر رو به كاهش است، كوششها براي يافتن منابع جديدتر يكي از اهداف مهم همه كشورها گردیده است. یکی از این پتانسیل‌ها شورابه است و كشور ايران با داشتن منابع عظيم شورابههاي نفتي پتانسيل بالايي براي بهره برداري اقتصادي دارد و با پيشرفت تكنولوژي امکان استفاده از اين شورابهها در آيندهاي نزديك میتواند توسعه يابد. بنابراین هدف از اجرای این پروژه بررسی میزان عناصر گرانبها و همچنین عناصر مضر از نظر زیست محیطی در میادین نفت و گاز شرکت نفت فلات قاره میباشد تا ضمن شناسایی این پتانسیل راهکار امکان استحصال این عناصر ارائه شود. این طرح در محدودهی به طول 1200 کیلومتر که محدوده عملیاتی شرکت نفت فلات قاره می باشد اجرا گردید.
دستاوردها
بررسی ژئوشیمیایی شورابههای نفتی
ارزیابی پتانسیل اقتصادی فلزات کمیاب در شورابههای نفتی شرکت نفت فلات قاره
بررسی امکان استحصال عناصر ارزشمند از شورابههای نفتی شرکت نفت فلات قاره به عنوان محصول جانبی
بررسی وجود عناصر سنگین در خروجی شورابهها جهت پاکسازی و حفظ محیط زیست