آخرین خبرها

تصفیه پسماندهای مایع و جامد کارخانه گل روغنی و یا سایر محل­های پیشنهادی توسط کارفرما به روش بیولوژیکی پاکسازی خاک و لجن­های آلوده به نفت گودال پسماند در مجاورت چاه شماره 24 مارون

سال شروع:1388
سال اختتام: 1390
در حین عملیات تخلیه و بارگیری گل روغنی و همچنین فرآوری آن در کارخانه گِل روغنی حفاری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مقادیری پسماندهای لجنی آلوده به نفت تولید می‌شود. هدف از اجرای این پروژه تصفیه این پسماندها به روش بیولوژیکی و با استفاده از باکتری‌های نفت‌خوار بود.
دستاوردها
روغن بازیافت شده: 727 بشکه
پسماندهای مایع پاکسازی شده: 894 بشکه
جامدات پاکسازی شده: 9451 متر مکعب
ایجاد فضای سبز با استفاده از جامدات حاصل از پاکسازی لجن­های نفتی و خاک­های آلوده: 160 اصله درخت در 2500 متر مربع در محل سایت آلوده