آخرین خبرها

گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی

گروه «نیازسنجی و مطالعات فرهنگی»  با هدف اجرای مطالعات مرتبط با  حوزه فرهنگ از جمله بررسی و شناسایی نیازها و اولویت‌های فرهنگی، انجام مطالعات امکان‌سنجی اجرای طرح‌های فرهنگی، بررسی پیوست فرهنگی، رصد دانش، باور و رفتارهای فرهنگی  دانشجویان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی  به منظور ارتقای سواد رسانه‌ای دانشجویان، ارتقای فرهنگ زیست محیطی و …و نیز برگزاری سمینارهای مرتبط با موضوعات فرهنگی، در سال ۱۳۹۶ایجاد شده است.
   
مطالعات انجام شده
  • طرح مطالعاتی «فرهنگ دانشجویی و فضای مجازی»
  • طرح مطالعاتی «تاریخ شفاهی  انقلاب اسلامی به روایت دانشگاهیان دانشگاه بهشتی»
  • طرح مطالعاتی «تاریخ شفاهی پایگاه نبوت دانشگاه بهشتی به روایت بسیج کارکنان»
  • طرح مطالعاتی «اقتصاد و مدیریت اسلامی»