آخرین خبرها

مرکز نویسندگی خلاق

مرکز نویسندگی خلاق مرکز نویسندگی خلاق، با هدف گسترش فعالیت‌های هنری و ادبی دانشجویان در سال ۱۳۷۵در معاونت فرهنگی  راه‌اندازی شد، در ابتدا با عنوان کانون نویسندگی خلاق فعالیت می‌کرد و با توجه به علمکرد، مجوز فعالیت تحت عنوان مرکز را دریافت نمود.
   
فعالیت‌های مرکز نویسندگی خلاق
  • برگزاری کارگاه‌های نویسندگی خلاق در دانشگاه شهید بهشتی
  • برگزاری ۸ دوره گارکاه نویسندگی خلاق برای اولین بار در دانشگاه‌های ایران
  • تدوین چندین جلد کتاب در مرکز نویسندگی خلاق
  • انتشار ۶ شماره مجله الکترونیکی هنر داستان
  • برگزاری چهار دوره مسابقات ملی داستان کوتاه دانشجویان ایران
  • برگزاری جلسات منظم ماهانه نقد داستان‌های کوتاه