آخرین خبرها

مطالعه، طراحی، احداث، راه اندازی، بهره برداری و تحویل یک واحد پایلوت تصفیه بیو گاز استحصالی از محل دفن قدیم زباله‌های شهر مشهد جهت استفاده در نیروگاه بیوگازسوز

خلاصه طرح: برای جدا سازی سولفید هیدروژن از بیوگاز فناوری های متعددی وجود دارد. یکی از نیروگاههایی که از بیوگاز در فرایند تولید انرژِی استفاده می‌کند نیروگاه سازمان پسماند شهرداری مشهد است. به منظور تصفیه بیوگاز مورد استفاده در این نیروگاه، روش جاروب‌کشی با آب به صورت ثقلی پلکانی اجرا شد. نتایج مبین این مسئله است که خالص‌سازی بیوگاز از سولفید هیدروژن بسته به شرایط بین 31 تا 97 درصد بوده است و متوسط درصد میزان حذف سولفید هیدروژن برابر 60 درصد بوده است. در این روش با استفاده از آب بدون سیرکولاسیون در سیستم باز هر مترمکعب آب قادر به تصفیه حدود 630 مترمکعب بیوگاز بوده است.
دستاوردها
طراحی، احداث، راه اندازی و تحویل یک واحد پایلوت تصفیه بیو گاز استحصالی از محل دفن زباله‌
بهره برداری از واحد پایلوت در جهت خالص سازی پنج متر مکعب بیوگاز در ساعت
بهره برداری از واحد پایلوت در جهت حذف سولفید هیدوژن گاز دایجستر بر پایه جاروب کشی با آب
ثبت اختراع فرایند جداسازی سولفید هیدروژن از بیوگشی با آب به شکل ثقلی و پلکانی

سیستم پایلوت جذب سولفید هیدروژن از بيوگاز توليدي به میزان 30 مترمکعب در روز