آخرین خبرها

مطالعات بهبود و ازدیاد برداشت: فناوری تزریق آب هوشمند

استفاده از فناوری تزریق آب هوشمند یکی از کاربردی ترین روش­های نوظهور ازدیاد برداشت در مخازن کربناته و ماسه سنگی، است. آب هوشمند با هدف اصلاح شرایط ترشوندگی اوليه سنگ و تنظیم و بهينه سازي ترکیب يون­ها در سيال تزريقي، طراحی می­شود. سیلاب­زنی آب هوشمند بواسطه تغییر درجه شوری آب تزریقی و ترکیب یونی آن، اثرات متقابل آب- سنگ- نفت را تحت تاثیر قرار داده، آب دوستی سطح سنگ را افزایش، و جابجایی نفت با آشام خود به خودی آب را بهبود بخشیده و متعاقباً ضریب برداشت از مخازن نفتی را ارتقاء می­دهد. از مزایای سیلاب­زنی آب هوشمند می­توان به افزایش قابلیت تزریق­پذیری در اثر کاهش محتوای جامد معلق، کاهش خوردگی تجهیزات سیلاب زنی، سازگاری با محیط زیست، اجرای آسان­تر و هزینه­های عملیاتی و سرمایه کمتر در مقایسه با سایر روش­های EOR  اشاره نمود. عملکرد قابل ملاحظه تزریق آب دریای شمال (به عنوان سیلابزنی آب هوشمند) در مخازن آهکی شکافدار میدان Ekofisk که به منظور کنترل نشست بستر دریا انجام شد، نرخ بازیابی نهایی نفت از این میدان را از 18% به 55% تغییر داد. پس از این تجربه موفق، روش ازدیاد برداشت تزریق آب هوشمند به یک روش جذاب برای مخازن کربناته تبدیل شد. مکانیسم­های احتمالی آب هوشمند در مخازن ماسه سنگی و کربناته متفاوت عمل می­کنند. مکانیسم­های احتمالی پیشنهاد شده توسط محققان مختلف در مخازن ماسه سنگی شامل تغییر ترشوندگی، مهاجرت ریز دانه­ها، جریان سیال ناشی از فشار اسمزی در اثر اختلاف درجه شوری، افزایش pH، تبادل چند یونی (MIE) و گسترش لایه الکتریکی دوگانه (EDL) می­باشد. در عین حال، افزایش تولید نفت در سنگ­های کربناته با استفاده از این روش غالبا به اصلاح ترشوندگی سطح کربناته در اثر انحلال انیدریت یا کلسیت، تغییر بار سطحی، و گسترش لایه الکتریکی دوگانه نسبت داده شده است. گروه توسعه میادین نفت و گاز با بهره­گیری از تخصص و توانمندی تیم تحقیقاتی فارغ التحصیل از برترین دانشگاه­های اروپا در زمینه طراحی و بهینه سازی فناوری تزریق آب هوشمند در میادین نفتی ایران تمایل به همکاری­های گسترده با تمامی مراکز تحقیقاتی مرتبط و صنعت نفت ایران را دارد. مطالعات شبیه سازی و آزمایشگاهی تزریق آب هوشمند در سنگ­های کربناته و ماسه­ای و همچنین اجرای مطالعات میدانی و تست پایلوت فناوری تزریق آب هوشمند از جمله توانمندی­های گروه توسعه میادین نفت و گاز می­باشد