آخرین خبرها

مرکز خدمات تخصصی علوم زمین

 

خدمات آزمایشگاهی

 • XRF
 • XRD
 • تهیه مقاطع نازک
 • تهیه مقاطع صیقلی
 • ICP
 • تفسیر آنالیزها

فعالیتهای اکتشافی و زمین شناسی

 • مطالعه مقاطع نازک و صیقلی
 • پی جویی و اکتشاف مواد معدنی
 • انجام اکتشافات ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی
 • تهیه نقشه های معدنی و زمین شناسی در مقیاسهای مختلف
 • انجام مطالعات زمین شناسی نظامی

بخش GIS و RS

 • انجام کلیه فعالیتهای GIS و RS برای سازمانها، وزارتخانه ها و شهرداریها

فعالیت های انجام شده:

بالا دستی اکتشاف نفت

 • تهیه مقاطع نازک برای پژوهشکده شرکت نفت سال ۸۱
 • تهیه مقاطع نازک برای شرکت سابن سال ۸۴
 • تهیه مقاطع نازک برای شرکت پیدکس سال ۸۵
 • تهیه مقاطع نازک برای شرکت زرلب سال ۸۶

زمین شناسی و اکتشاف معدن

 • اکتشاف ژئوشیمیایی شرق شهرستان قائن
 • اکتشافات نیمه تفصیلی خاک‌های رسی جهت استفاده در مصالح ساختمانی در استان ایلام
 • اکتشافات نیمه تفصیلی خاک‌های رسی جهت استفاده در مصالح ساختمانی در استان کردستان
 • اکتشافات نیمه تفصیلی خاک‌های رسی جهت استفاده در مصالح ساختمانی در استان کردستان
 • مطالعات آب شناسی و زمین‌شناسی محدوده شهرستان ماسال و کیانشهر، در استان گیلان
 • مطالعه و پی جویی سنگ‌های ساختمانی و تزئینی در استان‌های مرکزی و همدان
 • فعال سازی بنتونیت، جهت استفاده در صنایع غذایی
 • مطالعات سنگ شناسی توفهای ترشیری البرز مرکزی به منظور اکتشاف
 • پتانسیل‌های اقتصادی در آن (بنتونیت)

حوزه GIS و RS

 • تهیه اطلس ۶۰۰ برگی ، زمین شناسی دریایی خلیج فارس برای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 • تهیه اطلس ۷۰ برگی ، زمین شناسی دریاچه مهارلو برای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 • ارائه خدمات GIS در تهیه نقشه های معدنی (بخش خصوصی)

فروش کیت ها

 • فروش به مدارس ایرانی خارج از کشور
 • فروش به شرکت صنایع آموزشی
 • فروش در مدارس سراسر کشور
 • تجهیز آزمایشگاه زمین شناسی دانشگاه پیام نور لرستان

خدمات آموزشی

 • برگزاری کلاسهای آموزشی GIS و سنجش از دور(RS )
 • برگزاری کلاسهای آموزشی تهیه مقاطع نازک
 • برگزاری کلاسهای آموزشی گوهرشناسی (سنگهای رنگی، الماس، تراش،طراحی)