آخرین خبرها

مدلسازی ژئومکانیکی

مطالعات ژئومکانیکی مخازن در کاهش هزینه­ها و افزایش بهره­وری در تمامی مراحل اکتشاف، حفاری و تکمیل چاه، بهره برداری و تولید و حتی در مراحل رهاسازی میدان از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. با ساخت مدل­های ژئومکانیکی برای میادین امکان مطالعه و پیش بینی رفتار ژئومکانیکی میدان برای هر مورد وجود دارد. دانش ژئومکانیک مخازن هیدروکربنی با بررسی و تحلیل رفتار زمین در برابر تنش­ها، کلید مشکلات مکانیکی حاصل از اندرکنش مصالح در اعماق مختلف می­باشد. از مهم ترین بخش­هایی که ژئومکانیک مخازن هیدروکربنی برای حل مشکلات موجود راه گشاست می­توان به این موارد اشاره کرد: تولید ماسه، طراحی مسیر چاه و پنجره وزن گل، شکافت هیدرولیکی، عملیات تکمیل چاه، نشست مخزن و تراکم­پذیری، ذخیره سازی نفت و گاز، انتخاب سرمته حفاری، تزریق سیال و گاز به منظور ازدیاد برداشت و یکپارچگی پوش سنگ. برای انجام مطالعات ژئومکانیکی نیاز به ساخت مدل­های ژئومکانیکی است که بسته به نوع مطالعه، دقت لازم و میزان هزینه­ها و داده­های موجود متفاوت خواهد بود. داده­هایی که در مطالعات ژئومکانیکی مورد استفاده قرار می­گیرند اصولا در چهار دسته کلی داده­های زمین شناسی، داده­های لرزه­ای، پترفیزیکی و داده­های مکانیک سنگی قرار می­گیرند که هر کدام دارای آیتم­های مختلفی هستند و از روش­های گوناگونی بدست می­آیند. از جمله قابلیت­های گروه در زمینه مطالعات ژئومکانیک می­توان به ساخت مدل­های یک بعدی و سه بعدی برای میدان، مطالعات و آنالیز پایداری چاه، مدلسازی و طراحی فرآیند شکاف هیدرولیکی در مخازن، مطالعات تولید ماسه در مخزن اشاره کرد.

  • مطالعه پایداری دیواره چاه
  • مدل سازی یک تا سه بعدی ژئومکانیکی
  • مدل سازی و طراحی شکاف هیدرولیکی
  • بررسی مشکل تولید ماسه