آخرین خبرها

درباره ما

جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی در جهت اجرای وظایف کلی و اجرای سیاست‌های تبیین شده توسط هیئت امنا و برای فراهم آوردن زمینه فعالیت‌های علمی و پژوهشی، اجرای دوره‌های آموزشی متعدد، تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی و برنامه‌ریزی فرهنگی و تربیتی در چهار حوزه پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و اشتغال، فعالیت‌های خود را پی می‌گیرد.