آخرین خبرها

تفکیک منشا آلودگی نفتی آب زیرزمینی ناشی از مناطق پالایشگاهی با استفاده از روش‌های ژئوشیمیایی

در محدوده­هایی که شرکت­های مرتبط با صنایع نفتی فعالیت می­کنند، آلودگی نفتی به دلایل مختلف اجتناب ناپذیر است. با توجه به اینکه آلودگی آب زیرزمینی در معرض دید نمی­باشد و معمولاً زمانی شناسایی می­شود که در چاه، چشمه و یا قنات مشاهده شود. در محدوده صنعتی ری چندین شرکت در حال فعالیت هستند که می­توانند منشا گسترش قابل ملاحظه آلودگی آب زیرزمینی باشند. بنابراین، با توجه به شرایط هیدروژئولوژیکی پیچیده حاکم بر منطقه، شناسایی منشاهای نشت آلودگی به عنوان مهمترین و اولین گام در پاکسازی آلودگی نفتی از آب زیرمینی بسیار حائز اهمیت است. در این پروژه، با استفاده از روش­ها و فناوری­های نوین، منشاهای آلودگی شناسایی و رفع شده است.
دستاورد
شناسایی منشا آلودگی نفتی آب زیرزمینی در خارج از محدوده پالایشگاه تهران
 

محدوده پالایشگاه تهران و محل چاه‌های حفاری شده جهت تعیین منشاء آلودگی