آخرین خبرها

تدوین دانش فنی سنتز نانوذرات کبالت در مقیاس آزمایشگاهی

در اين پروژه سنتز نانوذرات کبالت در مقياس آزمايشگاهي مورد بررسي قرار مي گيرد. اين نانوذرات داراي اندازه هاي کمتر از 50 نانومتر و خلوص بالاي 90 درصد هستند. اين شاخص ها با استفاده از طيف هاي SEM، TEM و XRD تاييد شده اند. با توجه به کاربردهاي وسيع اين نانوذره، دستيابي به فناوري توليد آن مي تواند نياز فعلي و آينده صنايع مختلف کشور، مراکز تحقيقاتي و آموزشي را تامين کند دستاوردها دستيابي به دانش فني سنتز نانوذره کبالت در مقياس آزمايشگاهي امکان ايجاد اشتغال براي تعدادي از فارغ التحصيلان دانشگاهي در جهت رفع نياز صنايع تشويق صنايع مختلف کشور به منظور استفاده از فناوري هاي نوين در توليد محصولات بومي کردن مرکز تامين نياز مواد نوين برخي صنايع و مراکز پزشکي کشور زمينه سازي براي ايجاد مراکز توليدي ساير نانوذرات مورد نياز صنايع مختلف

نانوذرات کبالت سنتزشده