آخرین خبرها

تدوین دانش فنی تولید نانوذرات مغناطیسی گاما اکسید آهن در مقیاس بنچ

در اين پروژه سنتز نانوذرات مغناطيسي گاما اکسيد آهن در مقياس بنچ مورد بررسي قرار گرفت. اين نانوذرات داراي اندازه هاي کمتر از 50 نانومتر و خلوص حدود 95 هستند. اين شاخص ها با استفاده از طيف هاي SEM، TEM، AFM و XRD تاييد شده اند. با توجه به کاربردهاي وسيع اين نانوذره، دستيابي به فناوري توليد آن مي تواند نياز فعلي و آينده صنايع مختلف کشور، مراکز تحقيقاتي و آموزشي را تامين کند. لذا هدف اصلي براي انجام اين پروژه دستيابي به دانش فني توليد نانوذره مغناطيسي گاما اکسيد آهن با ظرفيت توليد 200 گرم در روز مي باشد
دستاوردها
دست يابي به دانش فني توليد گاما اکسيد آهن در مقياس بنچ
امکان ايجاد اشتغال براي تعدادي از فارغ التحصيلان دانشگاهي در جهت رفع نياز صنايع
تشويق صنايع مختلف کشور به منظور استفاده از فناوريهاي نوين در توليد محصولات
بومي کردن مرکز تامين نياز مواد نوين برخي صنايع و مراکز پزشکي کشور
زمينه سازي براي ايجاد مراکز توليدي ساير نانوذرات مورد نياز صنايع مختلف

نانوذرات مغناطيسي گاما اکسيد آهن توليد شده