آخرین خبرها

بررسی علل ترش شدن نفت مخزن سروک میادین سیری D و C و ارائه راهکار به منظور رفع آن

سال شروع: 1397
سال اختتام: 1399
به طور کلی، توسعه ميادين هيدروكربوري هزينه زيادي دارد و نياز است تا داده‎هاي زمين شناسي و مهندسي با هم تركيب و ارزيابي شوند تا از هزينه‎هاي اضافي جلوگيري گردد. سولفيد هيدروژن يك تركيب غيرمطلوب در مخازن هيدروكربوري (گاز و نفت) به‌شمار مي‌رود كه نه تنها سهم اقتصادي هيدروكربن‌هاي با ارزش مخازن را كم مي‌كند بلكه داراي اثرات سمي است و باعث خوردگي تجهيزات بهره‌برداري مي‌شود. سولفيد هيدروژن هرچند قابل اشتعال است، اما عمل احتراق سوخت‌هاي هيدروكربني را نامطلوب مي‌سازد و در ضمن در اثر سوختن انواع اكسيدهاي سولفور را توليد مي‌كند كه از لحاظ زيست محيطي اثرات منفي در پي دارد. محققان پژوهشکده علوم پایه کاربردی به همراه یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه لورن فرانسه در این پروژه در پی بررسی علل ترش شدن مخازن نفتی میدان سیری و دنا در خلیج فارس بودند. ترش شدن مخزن به پدیدهای گفته میشود که میزان H2S در هیدروکربنهای تولیدی افزایش پیدا میکند. گاز H2S به همراه رسوب این ماده خاصیت خورندگی دارد و باعث خوردگی تاسیسات و تجهیزات میادین نفتی میشود. هشت روش مختلف برای ترش شدن هیدروکربن در مخزن و حین تولید وجود دارد. در این پژوهش بر اساس دادهها و آزمایشهای انجام شده و تفسیر نتایج علت اصلی ترش شدن نفت در مخزن سیری شناسایی گردید و بر اساس آن راهکار مناسب جهت مقابله با این مشکل پیشنهاد گردید.
دستاوردها
شناسایی عامل ایجاد سولفید هیدروژن در مخزن
ارائه راهکار مناسب بر اساس عامل ایجاد کننده