آخرین خبرها

استفاده از گیاه Chrozophora با قابلیت کاربرد در صنعت رنگرزی الیاف پشم و خامه

امروزه استفاده از رنگ‌های سنتتیک به دلیل افزایش موارد آلرژیک، سرطانزائی و همچنین تغییرات زیست محیطی و آلودگی‌های ناشی از آن، بشر را به سمت استفاده از رنگ‌های طبیعی در صنایع غذایی، دارویی، نساجی و فرش سوق داده است. گیاه Chrozophora (Euphorbiaceae) قابلیت رنگرزی پشم و خامه مورد استفاده در صنایع فرش را دارد. لذا گونههای Ch. Sabulosa , Ch. obliqua, Ch. tinctoria از مناطق مختلف ایران جمع‌آوری و خشک شدند. عصاره رنگی استخراج شده گیاهان جهت آزمایشات رنگرزی مورد استفاده قرارگرفت. طراحی آزمایشات به روش تاگوچی انجام شد. نتایج آزمایشات با نرم افزار RWFULL تحلیل شدند. آزمایشات ثبات نوری و ثبات شستشوئی مطابق استاندارد ملی ایران به شماره‌های 4084 و 1-189 انجام شدند. نتایج نشان دادند که دندانه مس در مقایسه با آلومینیم رنگهای تیره‌تری به وجود می‌آورد. ویژگیهای ثبات نور نمونه‌های رنگ شده مس و آهن در مقایسه با دندانه‌های آلومینیم در حضور دندانه قلع کمتر بود. افزایش pH در کلیه نمونه‌های رنگ شده با دندانه‌های آلومینیم، مس، آهن و قلع در شرایط یکسان باعث کاهش درصد جذب، افزایش طیف انعکاسی (R) و لذا افزایش مقدار K/S شد. pH موثرترین عامل در تغییرات ویژگیهای ثبات نور و شستشو الیاف رنگ شده بود. نتایج حاصل از تاثیر کلیه فاکتورهای موثر در رنگرزی الیاف پشم با گیاه Ch.tinctoria و دندانه‌های مختلف نشان داد که رنگرزی با این گیاه و دندانه‌های مختلف به ترتیب با مس، آهن، آلومینیم و قلع بهترین تاثیر را در رنگرزی داشته است. طیف‌های رنگ‌های بدست آمده، بژ، زرد، صورتی و خاکی بودند.
دستاوردها
تدوین استاندارد گلخانه های تجاری- معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید