معرفی گروه

گروه پژوهشی زمین‌شناسی نفت در سال 1389، موافقت اصولی و در سال 1393 موافقت قطعی خود را از دفتر مرکزی جهاددانشگاهی دریافت نمود. این گروه با انجام مطالعات و پژوهش در حوزه‌های مختلف زمین‌شناسی (زمین‌شناسی نفت، رسوب‌شناسی، زمین‌شناسی ساختمانی، چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی) و ژئوشیمی، به انجام پروژه‌های تحقیقاتی و عملیاتی در حوزه اکتشاف می‌پردازد. گروه پژوهشی زمین‌شناسی نفت در سال 1390، موفق به دریافت تأییدیه صلاحیت همکاری تحقیقاتی در زمینه "ارزیابی حوضه‌های رسوبی" و "توسعه نرم‌افزارهای مورد نیاز صنعت" با وزارت نفت شد.

اهداف

 • تبدیل گروه به یک مرکز پژوهشی قوی و مرجع در زمینه زمین‌شناسی نفت

 • توانمندی ساخت الگوی سه بعدی میدان با استفاده از روش های ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی در راستای دستیابی به دانش فنی ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز
 • تأسیس آزمایشگاه پایش مخازن به منظور تولید بهینه و صیانتی از میادین هیدروکربوری
 • ارائه مشاوره های تخصصی توسط گروه به شرکتهای پیمانکار شرکت ملی نفت ایران

زمینه فعالیت گروه

 • تحلیل حوضه های رسوبی

 • چینه شناسی سکانسی- ساخت الگوی سه بعدی میدان

اعضای هیات علمی

سید محمد زمان زاده
دانشیار

دكتري رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي، دانشگاه تهران، دانشكده علوم، با درجه عالی

كارشناسي ارشد: رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي ، دانشگاه تهران، دانشكده علوم
كارشناسي: زمين شناسي، دانشگاه تهران، دانشكده علوم

تلفن: 22431933 داخلی 158

مطالعات رسوب شناسي، محيط رسوبي و ويژگيهاي پتروفيزيكي

مطالعات sequence stratigraphy اكتشافي
مطالعات برخاستگاه ماسه سنگها
مطالعات دياژنز دولوميتها

ابراهیم سفیداری
استادیار

دکتری زمین شناسی، گروه زمین شناسی، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، گروه زمین شناسی، دانشگاه تهران
کارشناسی زمین شناسی، گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن: 22431933 داخلی 158

پتروفیزیک

مدل سازی استاتیک
کیفیت مخزنی در چارچوب چینه نگاری سکانسی
ژئوشیمی آلی

مهران کلهری
عضو

کارشناسی ارشد- مهندسی معدن- گرایش مکانیک سنگ – دانشگاه زنجان- 1392-1390

کارشناسی- مهندسی معدن – گرایش استخراج – دانشگاه صنعتی اصفهان- 1388-1384

تلفن: 22431933 داخلی 142

مدلسازی ژئومکانیکی مخازن هیدروکربنی (یک بعدی و سه بعدی)

شبیه سازی عددی فرآیند شکاف هیدرولیکی در سنگ
تحلیل پایداری چاههای نفتی
تولید شن در مخازن نفتی

نسیم حیدریان دهکردی
مربی پژوهش

دانشجوی دکترای زمین شناسی، دنشگاه تهران، (نفر اول ورودی سال 1395)

کارشناسی ارشد، زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، سال 1388. درجه عالی
کارشناسی زمین‌شناسی کاربردی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، سال 1385

تلفن: شماره تماس: 22431933 داخلی 158

انجام مطالعات میکروترمومتری میانبارهای سیال

زمین شناسی نفت
ژئوشیمی آلی
ژئوشیمی معدنی

هوشنگ مهرابی
عضو

کارشناسی ارشد – رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی – دانشگاه تهران

کارشناسی - زمین شناسی – دانشگاه تهران

تلفن: 22431933 داخلی 158

چینه نگاری سکانسی

رسوب شناسی
زمین شناسی پزشکی
پتروفیزیک
ژئوشیمی معدنی
مطالعات صحرایی

طرح‌های در حال اجرا

 • بررسی علل ترش شدن نفت مخزن سروک میادین سیری D و C و ارائه راهکار به منظور رفع آن

 • تهیه طرح جامع توسعه میادین منطقه سیری با اولویت میادین سیوند، دنا و اسفند
 • مطالعه جامع حوضه رسوبی (پتروگرافی، ژئوشیمی، پالینولوژی) و چینهنگاری سکانسی سازندهای فراقان، زاکین و سرچاهان- سیاهو در میدان پارس جنوبی (چاه شماره SPD1-14) و انطباق نتایج با میادین مجاور
 • ارزیابی ژئوشیمیایی و بررسی سیستم هیدروکربوری یکی از میادین بندرعباس
 • بررسی علل ترش شدن نفت مخزن سروک میادین سیری D و C و ارائه راهکار به منظور رفع آن. (کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران)
 • مطالعه ژئوشیمی، تهیه بانک اطلاعاتی، تعیین میزان عناصرکمیاب و ارزیابی پتانسیل اقتصادی استحصال آنها با توجه به استاندارها و برنامه های زیست محیطی در شورابه های نفتی میادین نفت و گاز فلات قاره ایران و بررسی امکان تزریق مجدد جهت ازدیاد برداشت. (کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران)
 • مطالعه مقایسه ای روش های مرسوم ازدیاد برداشت نفت و تکنیکهای ترکیبی جایگزین در یکی از مخازن شکاف دار ایران. (کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی)
 • مطالعه مفاهیم اساسی روش VLF و نحوه پردازش و تفسیر داده‌ها و کاربرد روش در پروژه‌های مهندسی ژئوفیزیک. (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام ۱۳۸۸)
 • مطالعه کاربرد مدل‌سازی فیزیک‌سنگ در سرشت‌نمایی مخازن کربناته (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام ۱۳۸۹)
 • مطالعه کاربرد فیلترهای خطی ناپایا در حذف اثر جذب. (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام ۱۳۸۹)
 • مطالعه کاربرد آنالیز لرزه مشمول زمان در سرشت‌نمایی مخزن (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام ۱۳۹۰)
 • مطالعه کاربرد تحلیل AVO جهت شناسایی مستقیم هیدروکربن (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام ۱۳۹۰)
 • امکان‌سنجی استفاده از برداشت‏های لرزه‏ای تکرار شده با هندسه متفاوت جهت بررسی خصوصیات دینامیک مخزن در میدان دالپری. (کارفرما؛ شرکت نفت مناطق مرکزی ایران/ اختتام ۱۳۹۰)
 • مطالعه جامع مدلی و ارزیابی میدانی سناریوهای ازدیاد برداشت و بهینه‌سازی تولید در میادین منطقه سیری با اولویت میادین سیوند، دنا و اسفند.( کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران. کارفرما شرکت نفت فلات قاره ایران/ اختتام ۱۳۹۱)
 • مطالعه امکان‌سنجی استفاده از مدلسازی فیزیک‌سنگ در سرشت نمایی لرزه ای مخزن سروک. (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام ۱۳۹۳)
 • تعیین و مقایسه حداقل فشار امتزاجی و اثر ترکیب گاز تزریقی بر ازدیاد برداشت نفت با روشهای تحلیلی و آزمایشگاهی نوین (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام ۱۳۹۴)
 • بررسی رفتار فازی و تعیین خصوصیات (PVT) سیال نفتی یکی از مخازن کربناته ایران. (کافرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی/ اختتام ۱۳۹۵)
 • شبیه سازی و مقایسه راندمان روش­های ازدیاد برداشت نفت از مخازن بر پایه فرآیندهای تزریق امتزاجی و غیرامتزاجی گاز. (کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی/ اختتام: ۱۳۹۵)
 • استفاده از تکنیکهای وارون سازی لرزه ای پیش از بر انبارش و انجام تحلیل های LMRو AVO در مشخصه سازی یکی از میادین نفتی ایران (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام: ۱۳۹۸)