معرفی گروه

این گروه در سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را با عنوان “گروه پژوهشی جمع‌آوری و شناسایی گیاهان دارویی” در جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی فعالیت خود را آغاز نمود. در سال ۱۳۷۸ با توجه به فعالیت‌های گروه و داشتن افراد متخصص در زمینه‌های مختلف زیست‌شناسی، عنوان آن به” اکولوژی و سیستماتیک گیاهی” و در نهایت به “فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی” تغییر یافت. در حال حاضر این گروه با داشتن افراد متخصص و امکانات آزمایشگاهی موفق به کسب دانش فنی لازم برای ورود به عرصه تجاری سازی تحقیقات کاربردی گیاهان در زمینه مسائل چالشی کشور شده است.

اهداف

 • پیشتازی گروه در خصوص بیان ژن‌های موثر در افزایش کمی و کیفی گیاهان کاربردی و استراتژیک

 • استفاده از گیاهان بومی مقاوم به تنش‌های غیرزیستی در جهت افزایش مقاومت گیاهان کاربردی و استراتژیک به خشکی و شوری

زمینه فعالیت گروه

 • روه پژوهشی فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی، فعالیت خود را در زمینه زیست فناوری گیاهی و با محورهای تنوع زیستی، کشت بافت و دست‌ورزی ژنتیکی و متابولیت‌های ثانویه انجام می‌دهد.

 • محور تنوع زیستی

 • ایجاد بانک ذخیره نمونه گیاهان عالی

 • پویایی شناسی جمعیت و ترکیب جمعیت گونه‌های گیاهی تهدید شده و در معرض انقراض کشور (بررسی تنوع زیستی)
 • بررسی فلور گیاهی مناطق مختلف
 • خرده‌نگاری گیاهان
 • انجام مطالعات اکولوژیکی و اکوفیزیولوژیکی گیاهان عالی
 • محور کشت بافت و دست‌ورزی ژنتیکی

 • تهیه پروتکل‌های ریزازدیادی برای تکثیر گیاهان استراتژیک و زینتی

 • انتقال ژن‌های موثر در بهبود کمی و کیفی گیاهان عالی با استفاده از روش‌های مختلف مهندسی ژنتیک
 • جداسازی ژن‌های با ارزش، کلون‌سازی آنها و طراحی و ساخت سازه‌های مناسب برای انتقال ژن
 • زیست شناسی سامانه‌ها در شناسایی مکانیسم­های مقاومت به تنش­های غیر زیستی
 • تولید ارقام متحمل به تنش­هایزیان آور غیرزیستی از طریق دست‌ورزی ژنتیکی
 • محور متابولیت‌های ثانویه

 • مطالعه مسیرهای متابولیکی در گیاهان دارویی با هدف تولید مواد مؤثره دارای ارزش اقتصادی

 • استخراج، بررسی و ارتقاء کمی و کیفی متابولیت‌های گیاهی
 • افزایش متابولیت‌های موثر گیاهی از طریق روش‌های نوین
 • خدمات مشاوره ای و تخصصی:

 • مشاوره پایان نامه‌های دانشجویی در سطح کارشناسی ارشد

 • ارائه مشاوره به مراکز خدمات تخصصی و تولیدی گیاهان دارویی، زینتی، صنعتی و …
 • برگزاری نمایشگاه‌های پژوهشی کشور
 • برگزاری سمینارهای تخصصی
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای و کمک آموزشی جهت آزمایشگاه‌های علوم گیاهی و ژنتیک

اعضای هیات علمی

میترا پارسا
عضو

کارشناسی: مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات – دانشگاه تهران-1382

کارشناسی ارشد: بيوتکنولوژی کشاورزی – دانشگاه بين المللی قزوين-1388

طبقه ی سوم ، اتاق 312
تلفن: 22431933 (داخلی 122)

بیوتکنولوژی ( تنشهای زنده و غیرزنده)

بیوتکنولوژی متابولیتها
کشت بافت و سلول گیاهی

منا کاشانچی
عضو

کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات (بیوتکنولوژی کشاورزی)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران- (1388-1391)

کارشناسی: مهندسی کشاورزی-مهندسی تولیدات گیاهی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار- ایران (1385-1387)
کاردانی: مهندسی کشاورزی-تکنولوژی تولیدات گیاهی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار- ایران (1383-1385)

طبقه ی سوم ، اتاق 321
تلفن: 22431933 (داخلی 159)

بیوتکتولوژی (تنش‌های زیستی و غیرزیستی)

بیوتکنولوژی (متابولیت‌ها)
بیولوژی مولکولی
کشت بافت
تولید آنزیم‌های صنعتی مهم قارچی و گیاهی

طرح‌های در حال اجرا

 • کشت گیاه چای (Camellia sinensis ) از طریق کشت بافت

 • افزایش مقاومت به خشکی در ارقام حساس و مقاوم گیاه خلر (Lathyrus sativus) از طریق دست‌ورزی ژنتیکی
 • شناسایی عوامل فیزیولوژیکی و مولکولی‌موثر بر خواب جوانه در گیاه چای(Camellia sinensis) و ارائه راهکارهای مناسب در راستای افزایش کمی محصول
 • بررسی و آنالیز الگوی بیان ژن و معرفی ژن­های کاندید در گیاه چای (Camellia sinensis) تحت تنش خشکی
 • بررسی تحمل به تنش خشکی از طریق تکنیک کشت بافت و معرفی رقم برتر گیاه چای
 • تولید کیت نانومغذی مناسب برای افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه چای با استفاده از نانو ذرات

طرح‌های خاتمه یافته

 • بررسی متابولیت‌های ثانویه جنسی Chrozophora از تیره Euphorbiaceae مورد استفاده در صنایع دارویی و صنعت رنگرزی مطالعه مواد کاربردی تولید شده در گیاهان با استفاده از روش‌های دست‌ورزی ژنتیکی اثر برخی الیسیتورهای شیمیایی بر میزان آلکالوئیدهای هیوسین و هیوسیامین حاصل از ریشه‌های موئینه (hairy root) و ریشه‌های معمولی گیاه بنگ‌دانه همسانه سازی ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز II در باکتری coli بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فلاونوئیدی در گیاه کامل و ریشه های موئین Scutellaria pinnatifida شناسایی چند گونه گیاه کاپاریس با استفاده از مارکر مولکولی RAPID بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره تام گیاه Scutellaria tournefortii در مقایسه با فلاوونوئیدهای استاندارد گیاهی بازسازی و تجزیه و تحلیل شبکه ژنی تحمل به خشکی درگیاه نخود زراعی(Cicer arietinum L) شناسایی ژن‌های مقاوم به تنش‌های غیر زیستی گیاه بومی Lathyrus در محیط‌های پر تنش به روش فیزیولوژیکی و مولکولی دست‌یابی به ریشه موئین گیاه وشق از طریق ترانسفورماسیون آن، بررسی اثرات بیولوژیک و تأثیر برخی از شرایط اکولوژیکی بر متابولیت‌های ثانویه (اسانس‌ها) تکثیر آلوئه‌ورا از طریق کشت بافت راه اندازی اتاق رشد و کشت بافت گیاهی مطالعه و بررسی شرایط کشت بافت گیاه شاهبیزک ١۴- مطالعه و بررسی شرایط کشت بافت گیاه گندواش اثر تنظیم کننده‌های رشد برروی باززایی گندم دوروم در محیط درون شیشه تکثیر انبوه Aloe vera از طریق کشت بافت تکثیر ارقام توت‌فرنگی از طریق کشت بافت کشت بافت گیاه کاپاریس Capparis Spinosa جوانه‌زنی چهار جمعیت گیاه خلر (Lathyrus sativus) در شرایط درون شیشه‌ای تحت تنش خشکی در شرایط درون شیشه‌ای تحت تنش خشکی. جوانه‌زنی گیاه خلر (Lathyrus sativus) در شرایط درون شیشه‌ای تحت تنش‌های شوری و قلیایی جنین‌زائی سوماتیک در گیاه چای (Camellia sinensis) بررسی گیاهان دارویی ایران در مناطق مختلف و تعیین گونه‌های دارای اولویت‌های دارویی- اقتصادی بررسی اکولوژیک و تعیین میزان ماده مؤثره ضدانگلی آرتمیزینین در گیاه درمنه خزری (Artemisia annua) بررسی اسانس‌های ضد میکروبی جدا شده از برخی گیاهان بومی استان تهران بررسی اکولوژیک و تعیین درصد مواد مؤثره گیاهان واجد اولویت‌های دارویی اقتصادی (گیاه شاهبیزک) Atropa belladonna L. جمع‌آوری، شناسایی و بررسی گونه‌های منتخب از تیره فرفیون (Euphorbiaceae) به منظور پیشنهاد گونه‌هایی با قابلیت کاربرد در صنعت رنگرزی پشم و خامه مورد استفاده در صنایع فرش (فاز مطالعاتی) جمع آوری بذرهای گیاهان دارویی استان تهران به‌منظور ایجاد بانک بذر گیاهی اصلاح، بهبود و توسعه فناوری‌های لازم به منظور تولید گیاهان زینتی، (کارفرما؛ وزارت صنایع) جمع‌آوری، شناسایی و بررسی رابطه اکولوژیک جوامع گیاهان شاخص و میکوریز خارتوران مطالعه، پژوهش طرح سهمیه بندی و تدوین معیار مصرف سوخت در واحدهای گلخانه‌ای کشور- بخش کشاورزی، (مشترک)، (کارفرما؛ شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت) جمع‌آوری، شناسایی و بررسی گونه‌های جنس Chrozophora از تیره فرفیون با قابلیت کاربرد صنعت رنگرزی پشم و خامه