معرفی گروه

بیوتکنولوژی به ‌مفهوم استفاده از سامانه‌های زیستی برای تولید محصولات فناورانه در جهت حل مشکلات کشور و تولید محصولات کاربردی است که بازار وسیعی را به خود اختصاص داده است. اهمیت و اولویت بیوتکنولوژی به عنوان پاک‌ترین و مقرون به صرفهترین فناوری در جهان در حال افزایش است. این گروه در سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را شروع کرده است و پس از انجام پژوهشهای بسیار و کسب تجربیات علمی و عملی در حال حاضر در زمینه بیوتکنولوژی فعالیت دارد. از اهداف این گروه تولید محصولات بیولوژکی کاربردی و استفاده از روشهای نوین و اقتصادی در حل مشکلات صنعت و محیط زیست است. این گروه با داشتن سرمایه انسانی متخصص و امکانات آزمایشگاهی مناسب موفق به کسب دانش فنی لازم برای ورود به عرصه تجاری سازی تحقیقات کاربردی در زمینه بیوتکنولوژی برای حل مسائل چالشی کشور شده است و امید دارد با توسعه فناوری و همکاری با افراد و مجموعههای توانمند در مسیر رشد و بالندگی بیشتر گام بردارد.

اهداف

 • تولید محصولات و فرآوردههای بیولوژیکی کاربردی

 • افزایش کمی و کیفی محصولات بیولوژیک مورد نیاز کشور

زمینه فعالیت گروه

 • تولید محصولات و فرآوردههای بیولوژیکی طبیعی و نوترکیب

 • منظور از محصولات و فرآوردههای بیولوژیکی، پروتئین، اسید چرب، پلی ساکاریدها، رنگدانهها و سایر ترکیباتی هستند که به طور طبیعی و یا به صورت نوترکیب توسط گیاهان، قارچها و میکروارگانیسمهای مختلف تولید میشوند و در صنایع مختلف کاربرد دارند. در حال حاضر بسیاری از انواع این گروه ترکیبات در صنعت نفت، صنایع غذایی، آرایشی- بهداشتی، دارویی، خوراک دام و طیور و کشاورزی استفاده میشوند. امروزه یکی از بازارهای مورد توجه در سطح جهان، محصولات بیولوژیکی هستند. به دلیل آلودگیهای ترکیبات شیمیایی سنتزی و مشکلات محیط زیستی که طی سالها سبب اشاعه انواع بیماریها و هزینههای جبران ناپذیر به کشورها شده است، استفاده از محصولات بیولوژیکی به عنوان جایگزین ترکیبات شیمیایی در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته است.

 • بهینه سازی، شبیه سازی، توسعه فرآیند و افزایش کمی و کیفی محصولات و فرآوردههای بیولوژیک

 • برای تولید بهینه محصولات، نیاز به توسعه فرآیندها و بهینه سازی وجود دارد. استفاده از روشهای بیوانفورماتیکی و نرم افزاری مانند شبیه سازی و طراحی آزمایشات در این زمینه راهگشا خواهد بود. افزایش کمی و کیفی محصولات در کشور به عنوان یک چالش مطرح است. در خصوص بسیاری از محصولات تولیدی، کشور ما در مقایسه با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و برای رقابت در جوامع بین الملل و محصولات وارداتی نیاز مبرم به افزایش کمی و کیفی محصولات و فرآوردههای بیولوژیک وجود دارد.

 • نانو زيست فناوري

 • نانوزیست فناوری حوزهای نوین است که از تلفیق زیست فناوری و فناوری نانو حاصل شده است. در واقع پیوند بین نانوفناوری و زیست فناوری فرصت‌های تجاری مناسبی را فرآهم می‌آورد. در نانو زیست فناوری از ساختارها و خواص نانومواد و کابرد آنها در کنار ترکیبات زیستی برای حل مشکلات صنایع و رفع آلودگیهای محیطی استفاده میشود. در این راستا با توجه به اهمیت تولید محصولات کاربردی در زمینه نانوزیست فناوری در قالب فناوریهای همگرا و توسعه رویکرد محصول محوری، نانوزیست فناوری به عنوان یک زمینه کاربردی در نظر گرفته شده است.

 • از تمام افرادی که در زمینههای مذکور دارای محصول و ایده خلاقانه هستند دعوت میشود در بستر اعتماد و دوستی همراه ما باشند...

اعضای هیات علمی

میترا پارسا
عضو

کارشناسی: مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات – دانشگاه تهران-1382

کارشناسی ارشد: بيوتکنولوژی کشاورزی – دانشگاه بين المللی قزوين-1388

طبقه ی سوم ، اتاق 312
تلفن: 22431933 (داخلی 122)

بیوتکنولوژی ( تنشهای زنده و غیرزنده)

بیوتکنولوژی متابولیتها
کشت بافت و سلول گیاهی

منا کاشانچی
عضو

کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات (بیوتکنولوژی کشاورزی)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران- (1388-1391)

کارشناسی: مهندسی کشاورزی-مهندسی تولیدات گیاهی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار- ایران (1385-1387)
کاردانی: مهندسی کشاورزی-تکنولوژی تولیدات گیاهی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار- ایران (1383-1385)

طبقه ی سوم ، اتاق 321
تلفن: 22431933 (داخلی 159)

بیوتکتولوژی (تنش‌های زیستی و غیرزیستی)

بیوتکنولوژی (متابولیت‌ها)
بیولوژی مولکولی
کشت بافت
تولید آنزیم‌های صنعتی مهم قارچی و گیاهی

طرح‌های خاتمه یافته

 • بررسی متابولیت‌های ثانویه جنسی Chrozophora از تیره Euphorbiaceae مورد استفاده در صنایع دارویی و صنعت رنگرزی

 • مطالعه مواد کاربردی تولید شده در گیاهان با استفاده از روش‌های دست‌ورزی ژنتیکی
 • اثر برخی الیسیتورهای شیمیایی بر میزان آلکالوئیدهای هیوسین و هیوسیامین حاصل از ریشه‌های موئینه (hairy root) و ریشه‌های معمولی گیاه بنگ‌دانه
 • همسانه سازی ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز II در باکتری coli
 • بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فلاونوئیدی در گیاه کامل و ریشه های موئین Scutellaria pinnatifida
 • شناسایی چند گونه گیاه کاپاریس با استفاده از مارکر مولکولی RAPID
 • بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره تام گیاه Scutellaria tournefortii در مقایسه با فلاوونوئیدهای استاندارد گیاهی
 • بازسازی و تجزیه و تحلیل شبکه ژنی تحمل به خشکی درگیاه نخود زراعی(Cicer arietinum L)
 • شناسایی ژن‌های مقاوم به تنش‌های غیر زیستی گیاه بومی Lathyrus در محیط‌های پر تنش به روش فیزیولوژیکی و مولکولی
 • دست‌یابی به ریشه موئین گیاه وشق از طریق ترانسفورماسیون آن، بررسی اثرات بیولوژیک و تأثیر برخی از شرایط اکولوژیکی بر متابولیت‌های ثانویه (اسانس‌ها)
 • تکثیر آلوئه‌ورا از طریق کشت بافت
 • راه اندازی اتاق رشد و کشت بافت گیاهی
 • مطالعه و بررسی شرایط کشت بافت گیاه شاهبیزک
 • ١۴- مطالعه و بررسی شرایط کشت بافت گیاه گندواش
 • اثر تنظیم کننده‌های رشد برروی باززایی گندم دوروم در محیط درون شیشه
 • تکثیر انبوه Aloe vera از طریق کشت بافت
 • تکثیر ارقام توت‌فرنگی از طریق کشت بافت
 • کشت بافت گیاه کاپاریس Capparis Spinosa
 • جوانه‌زنی چهار جمعیت گیاه خلر (Lathyrus sativus) در شرایط درون شیشه‌ای تحت تنش خشکی در شرایط درون شیشه‌ای تحت تنش خشکی.
 • جوانه‌زنی گیاه خلر (Lathyrus sativus) در شرایط درون شیشه‌ای تحت تنش‌های شوری و قلیایی
 • جنین‌زائی سوماتیک در گیاه چای (Camellia sinensis)
 • بررسی گیاهان دارویی ایران در مناطق مختلف و تعیین گونه‌های دارای اولویت‌های دارویی- اقتصادی
 • بررسی اکولوژیک و تعیین میزان ماده مؤثره ضدانگلی آرتمیزینین در گیاه درمنه خزری (Artemisia annua)
 • بررسی اسانس‌های ضد میکروبی جدا شده از برخی گیاهان بومی استان تهران
 • بررسی اکولوژیک و تعیین درصد مواد مؤثره گیاهان واجد اولویت‌های دارویی اقتصادی (گیاه شاهبیزک) Atropa belladonna L.
 • جمع‌آوری، شناسایی و بررسی گونه‌های منتخب از تیره فرفیون (Euphorbiaceae) به منظور پیشنهاد گونه‌هایی با قابلیت کاربرد در صنعت رنگرزی پشم و خامه مورد استفاده در صنایع فرش (فاز مطالعاتی)
 • جمع آوری بذرهای گیاهان دارویی استان تهران به‌منظور ایجاد بانک بذر گیاهی
 • اصلاح، بهبود و توسعه فناوری‌های لازم به منظور تولید گیاهان زینتی، (کارفرما؛ وزارت صنایع)
 • جمع‌آوری، شناسایی و بررسی رابطه اکولوژیک جوامع گیاهان شاخص و میکوریز خارتوران
 • مطالعه، پژوهش طرح سهمیه بندی و تدوین معیار مصرف سوخت در واحدهای گلخانه‌ای کشور- بخش کشاورزی، (مشترک)، (کارفرما؛ شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت)
 • جمع‌آوری، شناسایی و بررسی گونه‌های جنس Chrozophora از تیره فرفیون با قابلیت کاربرد صنعت رنگرزی پشم و خامه