معرفی گروه

بیوتکنولوژی به ‌مفهوم استفاده از سامانه‌های زیستی برای تولید محصولات فناورانه در جهت حل مشکلات کشور و تولید محصولات کاربردی است که بازار وسیعی را به خود اختصاص داده است. اهمیت و اولویت بیوتکنولوژی به عنوان پاک‌ترین و مقرون به صرفهترین فناوری در جهان در حال افزایش است. این گروه در سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را شروع کرده است و پس از انجام پژوهشهای بسیار و کسب تجربیات علمی و عملی در حال حاضر در زمینه بیوتکنولوژی فعالیت دارد. از اهداف این گروه تولید محصولات بیولوژکی کاربردی و استفاده از روشهای نوین و اقتصادی در حل مشکلات صنعت و محیط زیست است. این گروه با داشتن سرمایه انسانی متخصص و امکانات آزمایشگاهی مناسب موفق به کسب دانش فنی لازم برای ورود به عرصه تجاری سازی تحقیقات کاربردی در زمینه بیوتکنولوژی برای حل مسائل چالشی کشور شده است و امید دارد با توسعه فناوری و همکاری با افراد و مجموعه های توانمند در مسیر رشد و بالندگی بیشتر گام بردارد.

اهداف

 • تولید محصولات و فرآورده های بیولوژیکی کاربردی

 • افزایش کمی و کیفی محصولات بیولوژیک مورد نیاز کشور

زمینه فعالیت گروه

 • تولید محصولات و فرآورده های بیولوژیکی طبیعی و نوترکیب

 • منظور از محصولات و فرآورده های بیولوژیکی، پروتئین، اسید چرب، پلی ساکاریدها، رنگدانه ها و سایر ترکیباتی هستند که به طور طبیعی و یا به صورت نوترکیب توسط گیاهان، قارچها و میکروارگانیسمهای مختلف تولید میشوند و در صنایع مختلف کاربرد دارند. در حال حاضر بسیاری از انواع این گروه ترکیبات در صنعت نفت، صنایع غذایی، آرایشی- بهداشتی، دارویی، خوراک دام و طیور و کشاورزی استفاده میشوند. امروزه یکی از بازارهای مورد توجه در سطح جهان، محصولات بیولوژیکی هستند. به دلیل آلودگیهای ترکیبات شیمیایی سنتزی و مشکلات محیط زیستی که طی سالها سبب اشاعه انواع بیماریها و هزینههای جبران ناپذیر به کشورها شده است، استفاده از محصولات بیولوژیکی به عنوان جایگزین ترکیبات شیمیایی در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته است.

 • بهینه سازی، شبیه سازی، توسعه فرآیند و افزایش کمی و کیفی محصولات و فرآورده های بیولوژیک

 • برای تولید بهینه محصولات، نیاز به توسعه فرآیندها و بهینه سازی وجود دارد. استفاده از روشهای بیوانفورماتیکی و نرم افزاری مانند شبیه سازی و طراحی آزمایشات در این زمینه راهگشا خواهد بود. افزایش کمی و کیفی محصولات در کشور به عنوان یک چالش مطرح است. در خصوص بسیاری از محصولات تولیدی، کشور ما در مقایسه با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و برای رقابت در جوامع بین الملل و محصولات وارداتی نیاز مبرم به افزایش کمی و کیفی محصولات و فرآورده های بیولوژیک وجود دارد.

 • نانو زيست فناوري

 • نانوزیست فناوری حوزهای نوین است که از تلفیق زیست فناوری و فناوری نانو حاصل شده است. در واقع پیوند بین نانوفناوری و زیست فناوری فرصت‌های تجاری مناسبی را فرآهم می‌آورد. در نانو زیست فناوری از ساختارها و خواص نانومواد و کابرد آنها در کنار ترکیبات زیستی برای حل مشکلات صنایع و رفع آلودگی های محیطی استفاده میشود. در این راستا با توجه به اهمیت تولید محصولات کاربردی در زمینه نانوزیست فناوری در قالب فناوری های همگرا و توسعه رویکرد محصول محوری، نانوزیست فناوری به عنوان یک زمینه کاربردی در نظر گرفته شده است.

 • از تمام افرادی که در زمینه های مذکور دارای محصول و ایده خلاقانه هستند دعوت میشود در بستر اعتماد و دوستی همراه ما باشند...

اعضای هیات علمی

میترا پارسا
عضو

کارشناسی: مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات – دانشگاه تهران-1382

کارشناسی ارشد: بيوتکنولوژی کشاورزی – دانشگاه بين المللی قزوين-1388

طبقه ی سوم ، اتاق 312
تلفن: 22431933 (داخلی 122)

بیوتکنولوژی ( تنشهای زنده و غیرزنده)

بیوتکنولوژی متابولیتها
کشت بافت و سلول گیاهی

منا کاشانچی
عضو

کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات (بیوتکنولوژی کشاورزی)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران- (1388-1391)

کارشناسی: مهندسی کشاورزی-مهندسی تولیدات گیاهی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار- ایران (1385-1387)
کاردانی: مهندسی کشاورزی-تکنولوژی تولیدات گیاهی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار- ایران (1383-1385)

طبقه ی سوم ، اتاق 321
تلفن: 22431933 (داخلی 159)

بیوتکتولوژی (تنش‌های زیستی و غیرزیستی)

بیوتکنولوژی (متابولیت‌ها)
بیولوژی مولکولی
کشت بافت
تولید آنزیم‌های صنعتی مهم قارچی و گیاهی

طرح‌های در حال اجرا

 • مطالعه، پژوهش و تدوین معیار مصرف سوخت در واحدهای گلخانه‌ای تجاری

 • استفاده از گیاه Chrozophora با قابلیت کاربرد در صنعت رنگرزی الیاف پشم و خامه
 • افزایش تولید آلکالوئیدهای تروپانی آتروپین و اسکوپولامین در گیاه بنگدانه از طریق ریشه‌های مویین
 • افزایش مقاومت به خشکی در ارقام حساس و مقاوم گیاه خلر ( Lathyrus sativus) با استفاده از روش‌های نوین
 • تولید استابلایزر گیاهی
 • تولید کیت نانومغذی مناسب برای افزایش عملکرد کمی و کیفی (عطر و طعم) گیاه چای
 • تولید آنزیم لیگنینولایتیک از قارچ
 • كشت بافت انواع گياهان دارويي و صنعتي از جمله گیاهان آلوئه ورا، چای، پالونیا و فیسالیس
 • مطالعه مواد کاربردی تولید شده در گیاهان با استفاده از روش‌های دست‌ورزی ژنتیکی
 • اثر برخی الیسیتورهای شیمیایی بر میزان آلکالوئیدهای هیوسین و هیوسیامین حاصل از ریشه‌های موئینه (hairy root) و ریشه‌های معمولی گیاه بنگ‌دانه
 • همسانه سازی ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز II در باکتری coli
 • بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فلاونوئیدی در گیاه کامل و ریشه های موئین Scutellaria pinnatifida
 • شناسایی چند گونه گیاه کاپاریس با استفاده از مارکر مولکولی RAPID
 • بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره تام گیاه Scutellaria tournefortii در مقایسه با فلاوونوئیدهای استاندارد گیاهی
 • بازسازی و تجزیه و تحلیل شبکه ژنی تحمل به خشکی درگیاه نخود زراعی(Cicer arietinum L)
 • شناسایی ژن‌های مقاوم به تنش‌های غیر زیستی گیاه بومی Lathyrus در محیط‌های پر تنش به روش فیزیولوژیکی و مولکولی
 • دست‌یابی به ریشه موئین گیاه وشق از طریق ترانسفورماسیون آن، بررسی اثرات بیولوژیک و تأثیر برخی از شرایط اکولوژیکی بر متابولیت‌های ثانویه (اسانس‌ها)
 • تکثیر آلوئه‌ورا از طریق کشت بافت
 • راه اندازی اتاق رشد و کشت بافت گیاهی
 • مطالعه و بررسی شرایط کشت بافت گیاه شاهبیزک
 • ١۴- مطالعه و بررسی شرایط کشت بافت گیاه گندواش
 • اثر تنظیم کننده‌های رشد برروی باززایی گندم دوروم در محیط درون شیشه
 • تکثیر انبوه Aloe vera از طریق کشت بافت
 • تکثیر ارقام توت‌فرنگی از طریق کشت بافت
 • کشت بافت گیاه کاپاریس Capparis Spinosa
 • جوانه‌زنی چهار جمعیت گیاه خلر (Lathyrus sativus) در شرایط درون شیشه‌ای تحت تنش خشکی در شرایط درون شیشه‌ای تحت تنش خشکی.
 • جوانه‌زنی گیاه خلر (Lathyrus sativus) در شرایط درون شیشه‌ای تحت تنش‌های شوری و قلیایی
 • جنین‌زائی سوماتیک در گیاه چای (Camellia sinensis)
 • بررسی گیاهان دارویی ایران در مناطق مختلف و تعیین گونه‌های دارای اولویت‌های دارویی- اقتصادی
 • بررسی اکولوژیک و تعیین میزان ماده مؤثره ضدانگلی آرتمیزینین در گیاه درمنه خزری (Artemisia annua)
 • بررسی اسانس‌های ضد میکروبی جدا شده از برخی گیاهان بومی استان تهران
 • بررسی اکولوژیک و تعیین درصد مواد مؤثره گیاهان واجد اولویت‌های دارویی اقتصادی (گیاه شاهبیزک) Atropa belladonna L.
 • جمع‌آوری، شناسایی و بررسی گونه‌های منتخب از تیره فرفیون (Euphorbiaceae) به منظور پیشنهاد گونه‌هایی با قابلیت کاربرد در صنعت رنگرزی پشم و خامه مورد استفاده در صنایع فرش (فاز مطالعاتی)
 • جمع آوری بذرهای گیاهان دارویی استان تهران به‌منظور ایجاد بانک بذر گیاهی
 • اصلاح، بهبود و توسعه فناوری‌های لازم به منظور تولید گیاهان زینتی، (کارفرما؛ وزارت صنایع)
 • جمع‌آوری، شناسایی و بررسی رابطه اکولوژیک جوامع گیاهان شاخص و میکوریز خارتوران
 • مطالعه، پژوهش طرح سهمیه بندی و تدوین معیار مصرف سوخت در واحدهای گلخانه‌ای کشور- بخش کشاورزی، (مشترک)، (کارفرما؛ شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت)
 • جمع‌آوری، شناسایی و بررسی گونه‌های جنس Chrozophora از تیره فرفیون با قابلیت کاربرد صنعت رنگرزی پشم و خامه

طرح‌های خاتمه یافته

 • تجاری سازی طرح های بیوتکنولوژی

  بسیاری از پروژه­های بیوتکنولوژی در مقیاس آزمایشگاهی و ساخت نمونه اولیه باقی می­مانند و در فاز تجاری سازی وارد نمی شوند. برای کمک به رشد دانش بیوتکنولوژی در کشور و همراهی با پژوهشگران و اساتید امکان توسعه و تجاری سازی محصولات بیوتکنولوژی در این گروه وجود دارد. گروه بیوتکنولوژی صنعت و محیط به دلیل ارتباطات و دسترسی به سرمایه گذاران امکان تجاری سازی طرح های مرتبط دارای بازار مناسب را دارد لذا افرادی که دارای ایده و نمونه اولیه در زمینه­های بیوتکنولوژی صنعتی به خصوص صنایع غذایی و صنعت نفت و بیوتکنولوژی محیطی هستند می توانند درخواست خود را به ایمیل Biotech.RIAS@gmail.com ارسال نمایند.

  br\

 • تکنیک های مولکولی

  امروزه استفاده از روش­های مولکولی در بسیاری از آزمایشگاه ها متداول شده است و اهمیت استفاده از این تکنیک ها در پیشبرد مطالعات بیوتکنولوژی بر کسی پوشیده نیست. در این گروه تجهیزات مورد نیاز آزمایش های مولکولی موجود است و دانش فنی استفاده از این روش ها وجود دارد.

  • دانش استخراج DNA ژنومیک از باکتری، قارچ­ها، گیاهان و بافت­ها
  • تخلیص و تغلیظ DNA
  • طراحی پرایمر و ژن
  • روشهای استخراج RNA از باکتری، قارچ­ها، گیاهان و بافت­ها
  • انجام و آنالیز الکتروفورز افقی
  • بهينه سازي PCR
  • تكثير و پليمريزاسيون ژن مورد نظر با كمك انجام واكنش PCR
  • شناسایی گونه های جدید
  • تشكيل كتابخانه ژنومي (cDNA)
  • سنتز cDNA
  • بررسی بیان ژن با استفاده از روش RT-PCR

   

   

   

  تکنیک های مطالعات آنزیم و پروتئین

  • تولید نوترکیب پروتئین، آنزیم و متابولیت­های ثانویه
  • بیان پروتئین با استفاده از روش های مهندسی ژنتیک
  • اکتروفورز عمودی
  • SDS Page
  • زایموگرافی
  • پروتئومیکس
  • مهندسی پروتئین
  • سنجش فعالیت آنزیم
  • جهش زایی هدفمند(SDM)
  • بررسی فعالیت آنزیم با استفاده از روش اسپکتروفتومتری
  • بررسی ساختار دوم و سوم پروتئین

   

  تکنیک های کشت بافت

  • کشت سوسپانسیون
  • کشت کالوس
  • کشت ریشه مویین
  • کشت بذر (جنین، اندوسپرم)
  • کشت پروتوپلاست
  • کشت تخمک
  • کشت ریشه، ساقه و برگ
  • کشت گل (خامه، پرچم، بساک)