معرفی گروه

گروه زمین‌شناسی در سال 1379 فعالیت خود را آغاز نمود. این گروه در سال 1380 موافقت اصولی و در سال 1382 موافقت قطعی خود را از معاونت پژوهشی دفتر مركزی جهاددانشگاهی دریافت نمود. همچنین این گروه، در تاریخ 17/11/1383، موافقت قطعی خود را با عنوان گروه زمین‌شناسی محیطی، از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت کرد. هدف از تشكیل این گروه، دست‌یابی به اطلاعات و فناوری‌های نوين مورد نیاز كشور در ارتباط با مسائل زيست‌محيطي زمين‌شناسي می‌باشد. در دهه های اخیر علاوه بر تنش های بسیار زیادی که به سبب برداشت بی رویه منابع آب به آبخوان ها وارد شده است، آلودگی منابع آب زیرزمینی به انواع آلاینده ها نیز رو به گسترش بوده است. با توجه به شرایط پیچیده حاکم بر آبخوان ها و هزینه های بسیار زیاد پاکسازی آلودگی های آب زیرزمینی تاکنون مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی فعالیت جدی در این زمینه نداشته اند. بر همین اساس و در راستای ماموریت ابلاغی از طرف رئیس محترم جهاد دانشگاهی و پژوهشکده علوم پایه کاربردی، فعالیت های گروه زمین شناسی محیطی بر روش های شناسایی، پیشگیری و پاکسازی انواع آلودگی های منابع آب متمرکز شده است.

اهداف

  • انجام تحقیقات کاربردی با هدف دستیابی به دانش فنی مورد نیاز در توسعه روشهای مدیریت کمی و کیفی منابع آب، بکارگیری نتایج تحقیقات در صنعت در قالب طرح های کارفرمایی، توسعه همکاریهای بین المللی در راستای تبادل دانش فنی و اطلاعات و زمینه سازی برای تبدیل گروه به قطب پاکسازی آلودگی های منابع آب در کشور می باشد.

زمینه فعالیت گروه

  • توسعه روش های ارزیابی، شناسایی و پیشگیری از آلودگی منابع آب

  • توسعه روش های پاکسازی آلودگی منابع آب با استفاده از روشهای نوآورانه و فناوری های زیستی و نانو
  • توسعه نرم افزارهای مدل سازی فرایندهای حاکم بر انتقال و پاکسازی آلودگی های منابع آب زیرزمینی
  • توسعه روش های پاکسازی آلودگی نفتی منابع آب زیرزمینی
  • خدمات مشاوره ای و تخصصی:
  • اکتشاف و مدیریت منابع آب زیرزمینی
  • تبادل کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و سطحی
  • تعیین حریم کیفی آبخوان
  • ارزیابی، پایش و پاکسازی انواع آلاینده های آب زیرزمینی با استفاده از روشهای نوین بایو نانو فناوری

اعضای هیات علمی

راحله هاتفی
مربی پژوهش

دانشجوی دکترای علوم و مهندسی محیط زیست- آلودگی محیط زیست، دانشگاه آزاد

کارشناسی ارشد زمین شناسی- پترولوژی دانشگاه خوارزمی (1382)
کارشناسی زمین شناسی دانشگاه فردوسی (1377)

طبقه سوم، اتاق 314
تلفن: 22431933 داخلی 139

پایش و پالایش فلزات سنگین از پساب

پایش و پهنه بندی خطر فلزات سنگین در محیط زیست
تصفیه فاضلاب با انواع مختلف بیوراکتور
استحصال عناصر ارزشمند از پساب و شورابه
سنتز و کاربرد کاتاليست‌ها

کمال خدائی
استادیار پژوهش

دکتری هیدروژئولوژی، دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد زمین شناسی- هيدروژئولوژي، دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی زمين‌شناسي، دانشگاه تبريز

طبقه ی سوم ، اتاق ریاست
تلفن: 22431944

تحقيق وتوسعه فناوريهاي پاكسازی آلودگي هاي منابع آب زيرزميني و آب همراه نفت

مدلسازی انتقال مواد انواع آلودگي ها در محيط متخلخل
استفاده از روشهاي مختلف زيست پالايي در حذف آلودگي هاي آب زيرزميني، آب سطحي و خاك
تبادل كمي و كيفي آبهاي سطحي و زيرزميني
مدل سازي چند فازي در آبخوانها

علی اکبر شهسواری
استادیار پژوهش

دکتری هیدروژئولوژی، دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد زمین شناسی- هيدروژئولوژي، دانشگاه تبریز
کارشناسی زمين‌شناسي، دانشگاه شیراز

تلفن: 22431647

مدلسازی جریان آب زیرزمینی و انتقال آلودگي ها در محيط متخلخل

منشایابی آلودگی های نفتی منابع آب سطحی و زیرزمینی

فرهاد اسدیان
مربی پژوهش

دانشجوی دکترای هیدروژئولوژی دانشگاه شهید بهشتی (ورودی 1395)

کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید بهشتی(1381)
کارشناسی زمین شناسی دانشگاه تبریز (1376)

طبقه سوم، اتاق 319
تلفن: 22431933 داخلی 140

شبیه سازی فرایندها در محیط متخلخل آب زیرزمینی

مدلسازی فیزیکی آب زیرزمینی
پاکسازی حرارتی محیط زیرزمینی از هیدروکربن ها به روش حرارت دهی مقاومت الکتریکی ERH

هادی تابانی
استادیار پژوهش

دکتری شیمی تجزیه، دانشگاه شهید بهشتی (1393)

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، دانشگاه شهید بهشتی (1389)
کارشناسی شیمی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد (1386)

طبقه دوم، اتاق 216
تلفن: 22431933 داخلی 129

جداسازی انانتیومرهای ترکیبات کایرال

روش های میکرو استخراج سبز
سنتر نانو ذرات
تولید غشاهای سبز
طراحی آزمایش
تولید ستون های مویین پرشده کایرال

بنیامین رضازاده
عضو

کارشناسی ارشد زمین شناسی- رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی، دانشگاه بیرجند

کارشناسی زمين‌شناسي، دانشگاه شهید بهشتی

مدلسازی ازدیاد برداشت مخازن نفتی

پژوهش و بررسی پتانسیل شیل‌های نفتی
ژئوشیمی مخزن و مدلسازی حوضه‌های رسوبی

زهرا بوسلیک
عضو

دکتری : هیدروژئولوژی (صنعتی شاهرود، 1398)

کارشناسی ارشد:‌هیدروژئولوژی (شهید چمران اهواز، 1390)

کارشناسی: زمین شناسی (شهید چمران اهواز، 1385)

هیدروشیمی و پاکسازی آلودگی منابع آّب

هیدروژئولوژی و مدلسازی آبهای زیرزمینی
کاربرد ایزوتوپهای محیطی در مطالعات منابع آّب

ناعمه فائضی
عضو

کارشناسی ارشد:‌ زمین شناسی- هيدروژئولوژي، دانشگاه شیراز

کارشناسی: زمین شناسی دانشگاه شیراز

طبقه ی 3 ، اتاق 314
تلفن: 22431933 داخلی 139

پاكسازی آلودگي هاي منابع آب زيرزميني

تعیین حریم کیفی منابع آب زیرزمینی
مطالعات پیرامون خصوصیات كمي و كيفي آبهاي سطحي و زيرزميني

انسیه اسماعیلی
عضو

کارشناسی: مدیریت دولتی

طبقه ی 3 ، اتاق 309
تلفن: 22431933 داخلی ۱۴۶

.

طرح‌های در حال اجرا