معرفی گروه

بدلیل موقعیت جغرافیایی ایران و شرایط اقلیمی حاکم بر آن، منابع آب زیرزمینی در تامین نیازهای شرب، کشاورزی و صنعت نقش بسیار مهمی ایفا می کند. در دهه های اخیر علاوه بر تنش هایی بسیار زیادی که به سبب برداشت بی رویه منابع آب به آبخوان ها وارد شده است، آلودگی منابع آب زیرزمینی به انواع آلاینده ها نیز رو به گسترش بوده است. به دلیل شرایط پیچیده حاکم بر آبخوان ها و هزینه های بسیار زیاد پاکسازی آلودگی های آب زیرزمینی تاکنون مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی فعالیت جدی در این زمینه نداشته اند. بر همین اساس و در راستای ماموریت ابلاغی از طرف رئیس محترم جهاد دانشگاهی و پژوهشکده علوم پایه کاربردی، فعالیت های گروه زمین شناسی محیطی بر روش های شناسایی، پیشگیری و پاکسازی انواع آلودگی های منابع آب زیرزمینی متمرکز شده است.

اهداف

 • انجام تحقیقات کاربردی با هدف دستیابی به دانش فنی مورد نیاز در توسعه روشهای مدیریت کمی و کیفی منابع آب ، بکارگیری نتایج تحقیقات در صنعت در قالب طرح های کارفرمایی، توسعه همکاریهای بین المللی در راستای تبادل دانش فنی و اطلاعات و زمینه سازی برای تبدیل گروه به قطب پاکسازی آلودگی های منابع آب زیرزمینی در کشور می باشد.

زمینه فعالیت گروه

 • توسعه روش های ارزیابی، شناسایی و پیشگیری از آلودگی منابع آب

 • توسعه روش های پاکسازی آلودگی منابع آب با استفاده از روشهای نوآورانه و فناوری های زیستی و نانو
 • توسعه نرم افزارهای مدل سازی فرایندهای حاکم بر انتقال و پاکسازی آلودگی های منابع آب زیرزمینی
 • توسعه روش های پاکسازی آلودگی نفتی منابع آب زیرزمینی
 • خدمات مشاوره ای و تخصصی:
 • اکتشاف و مدیریت منابع آب زیرزمینی
 • تبادل کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و سطحی
 • تعیین حریم کیفی آبخوان
 • ارزیابی، پایش و پاکسازی انواع آلاینده های آب زیرزمینی با استفاده از روشهای نوین بایو نانو فناوری

اعضای هیات علمی

راحله هاتفی
مربی پژوهش

دانشجوی دکترای علوم و مهندسی محیط زیست- آلودگی محیط زیست، دانشگاه آزاد

کارشناسی ارشد زمین شناسی- پترولوژی دانشگاه خوارزمی (1382)
کارشناسی زمین شناسی دانشگاه فردوسی (1377)

طبقه سوم، اتاق 314
تلفن: 22431933 داخلی 139

پایش و پالایش فلزات سنگین از پساب

پایش و پهنه بندی خطر فلزات سنگین در محیط زیست
تصفیه فاضلاب با انواع مختلف بیوراکتور
استحصال عناصر ارزشمند از پساب و شورابه
سنتز و کاربرد کاتاليست‌ها

کمال خدائی
استادیار پژوهش

دکتری هیدروژئولوژی، دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد زمین شناسی- هيدروژئولوژي، دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی زمين‌شناسي، دانشگاه تبريز

طبقه ی سوم ، اتاق ریاست
تلفن: 22431944

تحقيق وتوسعه فناوريهاي پاكسازی آلودگي هاي منابع آب زيرزميني و آب همراه نفت

مدلسازی انتقال مواد انواع آلودگي ها در محيط متخلخل
استفاده از روشهاي مختلف زيست پالايي در حذف آلودگي هاي آب زيرزميني، آب سطحي و خاك
تبادل كمي و كيفي آبهاي سطحي و زيرزميني
مدل سازي چند فازي در آبخوانها

علی اکبر شهسواری
استادیار پژوهش

دکتری هیدروژئولوژی، دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد زمین شناسی- هيدروژئولوژي، دانشگاه تبریز
کارشناسی زمين‌شناسي، دانشگاه شیراز

تلفن: 22431647

مدلسازی جریان آب زیرزمینی و انتقال آلودگي ها در محيط متخلخل

منشایابی آلودگی های نفتی منابع آب سطحی و زیرزمینی

فرهاد اسدیان
مربی پژوهش

دانشجوی دکترای هیدروژئولوژی دانشگاه شهید بهشتی (ورودی 1395)

کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید بهشتی(1381)
کارشناسی زمین شناسی دانشگاه تبریز (1376)

طبقه سوم، اتاق 319
تلفن: 22431933 داخلی 140

شبیه سازی فرایندها در محیط متخلخل آب زیرزمینی

مدلسازی فیزیکی آب زیرزمینی
پاکسازی حرارتی محیط زیرزمینی از هیدروکربن ها به روش حرارت دهی مقاومت الکتریکی ERH

هادی تابانی
استادیار پژوهش

دکتری شیمی تجزیه، دانشگاه شهید بهشتی (1393)

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، دانشگاه شهید بهشتی (1389)
کارشناسی شیمی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد (1386)

طبقه دوم، اتاق 216
تلفن: 22431933 داخلی 129

جداسازی انانتیومرهای ترکیبات کایرال

روش های میکرو استخراج سبز
سنتر نانو ذرات
تولید غشاهای سبز
طراحی آزمایش
تولید ستون های مویین پرشده کایرال

بنیامین رضازاده
عضو

کارشناسی ارشد زمین شناسی- رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی، دانشگاه بیرجند

کارشناسی زمين‌شناسي، دانشگاه شهید بهشتی

مدلسازی ازدیاد برداشت مخازن نفتی

پژوهش و بررسی پتانسیل شیل‌های نفتی
ژئوشیمی مخزن و مدلسازی حوضه‌های رسوبی

زهرا بوسلیک
عضو

دکتری : هیدروژئولوژی (صنعتی شاهرود، 1398)

کارشناسی ارشد:‌هیدروژئولوژی (شهید چمران اهواز، 1390)

کارشناسی: زمین شناسی (شهید چمران اهواز، 1385)

هیدروشیمی و پاکسازی آلودگی منابع آّب

هیدروژئولوژی و مدلسازی آبهای زیرزمینی
کاربرد ایزوتوپهای محیطی در مطالعات منابع آّب

ناعمه فائضی
عضو

کارشناسی ارشد:‌ زمین شناسی- هيدروژئولوژي، دانشگاه شیراز

کارشناسی: زمین شناسی دانشگاه شیراز

طبقه ی 3 ، اتاق 314
تلفن: 22431933 داخلی 139

پاكسازی آلودگي هاي منابع آب زيرزميني

تعیین حریم کیفی منابع آب زیرزمینی
مطالعات پیرامون خصوصیات كمي و كيفي آبهاي سطحي و زيرزميني

انسیه اسماعیلی
عضو

کارشناسی: مدیریت دولتی

طبقه ی 3 ، اتاق 309
تلفن: 22431933 داخلی ۱۴۶

.

طرح‌های در حال اجرا

 • ارائه خدمات فنی و مهندسی پاکسازی آلودگی نفتی آب زیرزمینی محدوده پالایشگاه تهران، کارفرما: شرکت پالایش نفت تهران (کارفرما: پالایشگاه تهران)

 • حذف آرسنیک از آب زیرزمینی در محدوده تکاب با استفاده از نانوذرات در مقیاس پایلوت صحرایی (طرح مشترک با دانشگاه دویسبرگ آلمان)
 • توسعه روش‌های تصمیم‌گیری در پهنه بندی مخاطرات بهداشتی ناشی از آلودگی های زمین زاد (تاکید بر ارسنیک)– مطالعه موردی برد سیر با استفاده از مدل ارزیابی چند متغیره مکانی (SMCE). معاونت پژوهشی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
 • بهینه سازی پاکسازی و حذف آلودگی نفتی LNAPL از محیط متخلخل به کمک تکنیک گرمایش محیط –مدلسازی فیزیکی.(کارفرما :معاونت پژوهشی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی)
 • خدمات فنی مهندسی و نظارتی بازیابی مواد نفتی و پاک سازی آلودگی نفتی آب زیرزمینی منطقه تاسیسات صنعتی ری (کارفرما: پالایشگاه تهران)
 • تفکیک منشا آلودگی نفتی آب زیرزمینی ناشی از مناطق پالایشگاهی با استفاده از روش های ژئوشیمیایی(کارفرما :معاونت پژوهشی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی)
 • بهینه سازی پاکسازی و حذف آلودگی نفتی LNAPL از محیط متخلخل به کمک تکنیک گرمایش محیط –مدلسازی فیزیکی(کارفرما :معاونت پژوهشی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی)
 • مطالعه ژئوشیمی، تهیه بانک اطلاعاتی، تعیین میزان عناصر کمیاب و ارزیابی پتانسیل اقتصادی استحصال آنها با توجه به استاندارها و برنامه های زیست محیطی در شورابه های نفتی میادین نفت و گاز فلات قاره ایران،( کارفرما: فلات قاره)
 • تصفیه پساب صنعتی واحد بهره برداری نفت قشم جهت تخلیه به محیط پذیرنده بر اساس استاندارد ملی کشور (کارفرما: طرح فناورانه)

طرح‌های خاتمه یافته

 • تفکیک منشا آلودگی نفتی آب زیرزمینی در محدوده پالایشگاه تهران، کارفرما: شرکت پالایش نفت تهران( کارفرما: پالایشگاه تهران) خدمات مشاوره استحصال و پاک سازی مواد نفتی از لایه آبخوان منطقه ( کارفرما: پالایشگاه تهران) خدمات انجام آزمایش نمونه های طیف گسترده ای از ترکیبات نفتی شامل انواع فرآورده ها و نفت خام( کارفرما:پالایشگاه تهران) توسعه روش‌های تصمیم‌گیری در پهنه بندی مخاطرات بهداشتی ناشی از آلودگی های زمین زاد (تاکید بر ارسنیک)– مطالعه موردی برد سیر با استفاده از مدل ارزیابی چند متغیره مکانی (SMCE). ( کارفرما:معاونت پژوهشی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی) انجام آنالیز طیف گسترده ای از ترکیبات نفتی شامل انواع فرآورده ها و نفت خام در راستای تعیین منشا آلودگی نفتی آب زیرزمینی.( کارفرما: پالایشگاه تهران، ۱۳۹۶) حذف سموم فنوکسی اسید از نمونه های آب زیرزمینی با استفاده از نانو ذرات پلیمری هوشمند(کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۴) تصفیه آب همراه نفت و استحصال لیتیم در مقیاس پایلوت آزمایشگاهی،(کارفرما دفتر مرکزی، ۱۳۹۴) مطالعات شناخت منابع آب زیرزمینی جزیره خارک، (کارفرما: شرکت ملی نفت ایران، ۱۳۹۱) طراحی و ساخت مدل پایلوت آزمایشگاهی زیست پالایی آلودگی های نفتی (BTEX) آب زیرزمینی به صورت درجا–منطقه غیر اشباع، (کارفرما دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ۱۳۹۴) حذف آلودگی نفتی (ترکیبات BTEX ) از منابع آب با استفاده از نانوذرات گرافن دوپ شده با نیتروژن، (کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی ۱۳۹۴) پهنه بندی اثرات زیست محیطی آلودگی های زمین زاد در محدوده شهرستان تکاب، (کارفرما دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ۱۳۹۶) تهیه راهنمای ارزیابی، پیشگیری و پاکسازی آلودگی‌های نفتی آب زیرزمینی،( کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۹۲) شناخت منابع آلاینده، پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگی آبخوان دزفول اندیمشک، (کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست کشور، ۱۳۸۹) به‌کارگیری زیست نشانگرها و ردیاب‌های ایزوتوپی برای بررسی تبادل کیفی آب‌های سطحی و زیرزمینی دشت صفی‌آباد دزفول، ۱۳۸۹ بهینه‌یابی متد تحلیل اطلاعات پمپاژ تک چاهی در وصول پارامترهای هیدرودینامیک سفره‌های آب زیرزمینی، (کارفرما؛ سازمان آب منطقه‌ای خراسان رضوی ۱۳۹۳ ) تعیین حریم حفاظتی (بهاشتی) چاه شرب با استفاده از مدل ریاضی و GIS مطالعه مورد چاه‌های شرب: دشت بهار همدان، (کارفرما؛ شرکت آب و فاضلاب استان همدان ۱۳۹۳) تهیه و واسنجی مدل DRASTIC برای پهنه‌بندی آسیب‌پذیری و ارزیابی خطر آفت‌کش‌های موجود در آب زیرزمینی‌ـ آبخوان”میان آب” شوشتر، (کارفرما؛ سازمان آب و برق خوزستان ۱۳۹۰) پهنه‌بندی آسیب‌پذیری آبخوان دشت جوین در مقابل آلودگی با استفاده از روش‌های DRASTIC و GODS، (کارفرما؛ سازمان آب منطقه‌ای خراسان رضوی ۱۳۸۷) بررسی روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی و تحقیق برای علت افت سطح آب زیرزمینی در محدوده بجستان یونسی، (کارفرما؛ سازمان آب منطقه‌ای خراسان رضوی۱۳۸۷) روش تلفیقی پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت بهبهان با استفاده از GIS و مدل‌سازی آب‌های زیرزمینی، (کارفرما؛ سازمان آب و برق خوزستان ۱۳۹۰) بررسی اثرات زیست محیطی افیولیت‌های جوین در آلودگی آب زیرزمینی منطقه، (کارفرما؛ سازمان حفاظت محیط‌زیست ۱۳۸۸) بررسی آلودگی منابع آبی شمال استان تهران توسط زهاب اسیدی معادن (AMD) ذغال‌سنگ، (کارفرما؛ سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۸۹) مطالعات شناخت منابع آب زیرزمینی جزیره خارک، (کارفرما: شرکت ملی نفت ایران،مدیر پروژه ۱۳۹۱) مدل ریاضی تلفیقی آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی شوشتر با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، (کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان،مدیر پروژه ۱۳۸۵‌) مدل ریاضی تلفیقی آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی دزفول ـ اندیمشک با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، ( کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان،مدیر پروژه ۱۳۸۵ ) بررسی تأثیر انتقال آب کمال صالح بر منابع آب زیرزمینی مخروط افکنه اراک و ارائه مدل مدیریت بهره‌برداری از چاه‌های آب شرب موجود در شهر اراک، (کارفرما؛ سازمان آب منطقه‌ای استان مرکزی) مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده آهودشت با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، (کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان،مدیر پروژه ۱۳۸۵ ) مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده دشت عباس با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، (کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان،مدیر پروژه ۱۳۸۵) مدل ریاضی تلفیقی آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی بهبهان با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی،(کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان، مدیر پروژه ۱۳۸۵) مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده اوان با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، (کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان، مدیر پروژه ۱۳۸۵) مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده بهبهان با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، (کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان، مدیر پروژه ۱۳۸۴) مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده شوشتر با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، (کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان، مدیر پروژه ۱۳۸۲ ) مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده دزفول ـ اندیمشک با استفاده از GIS ، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، (کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان، مدیر پروژه ۱۳۸۲ ) استفاده از پیزومانومتر به منظور برآورد تبادلات آبی میان رودخانه آغمیون و آبخوان دشت سراب، (کارفرما؛ سازمان آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی ۱۳۹۴ ) تهیه‌ی مدل ژئوشیمیایی انتقال و پهنه‌بندی خطر آلودگی‌های شیمیایی زیست‌محیطی ناشی از توده‌های نفوذی گرانیتوئیدی در منطقه‌ی اهر، (معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۸) بررسی روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی و تحقیق برای علت افت سطح آب زیرزمینی در محدوده بجستان یونسی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، (کارفرما: کمیته تحقیقات شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان، ۱۳۸۶)