آخرین خبرها

دسته‌بندی‌ها

نیروی ارشمیدس

نیروی ارشمیدس

  • دراین آزمایش با استفاده از پیستونی که حجم آن به اندازه حجم داخلی سیلندر

می باشد قانون ارشمیدس بررسی می شود.
شامل : دستور کار ،پایه ، ترازو ، سیلندر و پیستون و …