آخرین خبرها

دسته‌بندی‌ها

بررسی گشتاورها و اهرمها

بررسی گشتاورها و اهرمها

  • در این آزمایش جهت بررسی مقدار گشتاورهای ایجاد شده در حالتهای مختلف امکان تغییر محل تکیه گاه و محل اعمال نیرو وجود دارد.

شامل : دستورکار، پایه فلزی ، پایه های متحرک ، خط کش ، نیروسنج و ….