آخرین خبرها

دسته‌بندی‌ها

باتری قابل شارژ ۲۴ ولت جهت استفاده در مجموعه نیروی محرکه پیل

باتری قابل شارژ ۲۴ ولت جهت استفاده در مجموعه نیروی محرکه پیل

مجموع های فیزیک پایه دو شامل :

منبع تغذیه ، انواع مقاومت و خازن ، سیم های رابط و قطعات لازم جهت انجام آزمایشها می باشند.