آخرین خبرها

دسته‌بندی‌ها

آزمایش قرقره ها

آزمایش قرقره ها

  • با انجام این آزمایش دانشجویان با نحوه ساخت ماشینهای ساده واندازه گیری نیرو آشنا می شوند.

شامل : دستورکار ، پایه ، قرقره ها ، نیروسنج و ….