آخرین خبرها

تولید سوخت زیستی بیودیزل و روانکارهای زیستی از منابع روغنی خوراکی و غیر خوراکی و پسماند کارخانه روغن نباتی

ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان است. با این وجود استفاده بی‌رویه از ذخایر نفتی و سوخت‌های فسیلی رایج، علاوه بر کاستن منابع محدود نفتی، موجب آلودگی محیط زیست می‌شوند. از این رو استفاده از سوخت‌های زیستی مورد توجه قرار گرفته است. تولید بیودیزل با استفاده از آنزیم تثبیت شده بر روی نانوذرات، از منابع مختلف روغن خوراکی و غیرخوراکی و از پسماند کارخانه روغن صورت گرفته است.