بایگانی: روز شمار تاریخ

سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

من شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال» قرار میدهم؛ یعنی اقتصاد مقاومتی عنوان کلّی است، بعد تولید و اشتغال؛ این مجموع نقاطی است که بایستی همه بر روی آن متمرکز بشوند. مطالبه‌ی من و مطالبه‌ی مردم از مسئولین عزیز و محترم این است که بر روی این...
دوشنبه ۱۳ شهریور ، ۱۳۹۶
نمایش : ۲۴۷
دیدگاه : ۰
Scroll Up