فهرست اصلی
سایت های مرتبط
آمار سایت
بازدید امروز: 123
بازدید دیروز: 338
بازدید کل: 625586
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 0
کاربران حاضر: 0

 

گروه پژوهشی فیزیک - مقالات

 

ردیف عنوان
1 بدراقی جلیل، اقدس بنایی، 1379؛ مبانی فیزیکی تولید و انتقال بار در نوررسانا، پژوهشنامه باهنر.
2 قلمبر دزفولی عبدالمحمد، 1380؛ سیستم تله پائولی بزرگ، کنفرانس بین‌المللی فیزیک هسته ای.
3 قلمبر دزفولی عبدالمحمد، 1380؛ گان یونی تله پائولی، کنفرانس بین‌المللی فیزیک هسته ای.
4 بدراقی جلیل، اقدس بنایی؛ 1380، فن‌آوری ساخت گیرنده‌های نوری ماشین زیراکس، کنفرانس فیزیک ایران
5 بدراقی جلیل، اقدس بنایی؛ 1381، مطالعه برهم کنش تصویر نوری با سطح باردار نوررسانا و تشکیل تصویر نهان الکتروستاتیک در فرایند زیروگرافی، پیام علوم پایه شماره 10
6 Ghalambor Dezfuli A.M., 2002; Buffer Gas colded Ion poul traps application  in Nanotechnology, International Conference of Atomic Physics.
7 Badraghi J., A. Banaie; 2003, Application of physics and technology of thin film in constructing a three layered photoreceptor with polymer substrate, International Workshop on Physicsand Technology
8 بدراقی جلیل، اقدس بنایی؛ 1381، مطالعه و ساخت  گیرنده‌ های نوری با لایه نازک Al-Al2O3-Se بر روی زیرلایه پلیمری و بررسی خواص نوررسانایی آن، ششمین کنفرانس تخصصی ماده چگال ایران
9 Badraghi J., A. Banaie; 2003, The technology of constructing of cylindrical photoreceptor, IX International Conference on Physics and Technology of Thin Films, Ukrain.
10 Badraghi J., A. Banaie; 2003, The technology of constructing of cylindrical photoreceptor, scientific journal of “Physics and Chemistry of solid state”, Vol.4  No.2.
11 بدراقی جلیل، اقدس بنایی؛ 1382، فن آوری ساخت گیرنده نوری استوانه ای، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران شماره بهارو تابستان
12 بدراقی جلیل، اقدس بنایی؛ 1382، تهیه و مشخصه‌یابی لایه‌های نازک مشخصه‌یابی لایه‌های نازک ، اولین همایش کاربرد فیزیک در صنعت
13 بدراقی جلیل، اقدس بنایی؛ 1382، ایجاد لایه‌ نازک Se با ساختار آمورف به منظور استفاده  درسیستم های تصویربرداری تکرارپذیر، یازدهمین کنفرانس بلورشناسی و کانی شناسی ایران
14 بدراقی جلیل، اقدس بنایی، محمد حسین مجلس آرا؛ 1383، مطالعه  و بررسی PIDC  و پتانسیل کنتراست گیرنده نوری با لایه‌های نازک  Al-Al2O3-Se، کنفرانس فیزیک ایران
15 Badraghi J., A. Banaie and M.H. Majlesara;2005, The Study of Photorefractive Wave mixing and Energy Transfer Characteristics, 8th International symposium on laser metrology
16 Majlesara M.H., J. Badraghi and A. Banaie;2005, The Study of Photorefractive Wave mixing and Energy Transfer Characteristics, SPIE journal
17 Badraghi J., A. Banaie and M.H. Majlesara; 2004, Energy Transfer characteristics of photorefractive wave mixing in BaTio3 at three wavelengths, Asia pacific Microwave Conference APMC’04
18 بدراقی جلیل، اقدس بنایی، محمد حسین مجلس آرا؛ 1383، بررسی میدان ظهور برحسب ضخامت لایه نوررسانای گیرنده نوری، هفتمین کنفرانس ماده چگال.
19 بدراقی جلیل، اقدس بنایی، محمد حسین مجلس آرا؛ 1383، بررسی منحنی تخلیه بار سطحی گیرنده نوری به منظور تعیین شرایط بهینه نوردهی، کنفرانس بلورشناسی
20 بدراقی جلیل، اقدس بنائی، 1383؛  بررسی منحنی تخلیه بار سطحی لایه نوررسانای سلنیوم آمورف گیرنده نوری، کنفرانس بلور شناسی.
21 مجلس آرا محمد حسین، جلیل بدراقی، اقدس بنایی؛ 1383، رفتار نورشکستی  بلور تیتانات باریم و کاربرد آن درضبط اطلاعات اپتیکی، کنفرانس بلور شناسی
22 Badraghi J., A. Banaie; 2005, Consideration of development field versus photoconductor layer’s thickness, Fifth International Conference on Solid State Lighting.
23 Badraghi J., A. Banaie and M.H. Majlesara;2005 , The effect of photoconductive layers’ thickness on development field in photoreceptor،  Common Conference Condensed matterial
24 مجلس آرا محمد حسین، جلیل بدراقی، اقدس بنایی؛ 1384، اندازه گیری اپتیکی در زمان واقعی با استفاده از بلور تیتانات باریم، اولین کنفرانس مشترک ماده چگال
25 Esmailzadeh M., V. Ghafori, Taghavi;2006, Electron trajectories and gain for an electromagnetic wiggler with ion- channel guiding, international confrence on optices& optoelectronics, 12-15 dec,2005
26 مقدم فاطمه، مهدی اسماعیل زاده ، 1385؛ ترابرد آشوبی الکترونها در تک مینی باند ابرشبکه transport in a superlattic miniband، کنفرانس فیزیک، شاهرود.
27 مقدم فاطمه، مهدی اسماعیل زاده، 1385؛ تعیین محدوده های منظم حرکت حامل در ابرشبکه‌های نیمرسانا، هشتمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران.
28 Baher S., A. Baharvand, J. Badraghi, 2007;Theory of nonlinra s-polarized plasmon – polariton and phono- polariton modes in dielectric superlattices, Physica
29 Majles ara M.H., J. Badraghi, A.Banaii, 2006; Frequency mixing processes in FA center system, 6th  Conference of Solid State
30 بدراقی جلیل، اقدس بنائی ، فاطمه مقدم، 1385؛ آشنایی با آکادمی ملی علوم هند، مجله رهیافت.
31 Rahbar M., H.R. Gholipor, J.Badraghi, 2006; Microscopic investigation of magnetic Co-Ni-Fe alloy thin films, 11th National seminar on crystal growth(NSCG-11).
32 Ardebili Sh., J. Badraghi, A. Banaie, M. Hosseini and M.H. Majlesara, 2006; Constructing of photoconductive layer with nano thickness, First International Congress on Nanoscience and  Nanotechnolog
33 Badraghi J., A. Moghadam, A. Banaie and M.H. Majlesara, 2006; Preparation of polyaniline composite with the magnetic Nanoparticles, First International Congress on Nanoscience and Nanotechnology.
34 Baher S., J. Rahpeyma and J. Badraghi, 2007; Optically nonlinear phonon – polariton modes in a three-layered structure,Solid state communications, ssc:8896,pp.1-5.
35 Badraghi J., R. Yousefi, A. Sharifizade, A. Nasiraiie, A. Saboori, 2007; Self fields in a planar wiggler and axial magnetic field, Journal Physics of  Plasma.
36 Badraghi J., A. Banaie, 2006; Investigation on the Thermal Behavior of Phosphorylated and Dephosphorylated Camel αS1-Casein, Conference of Condensed materials
37 Esmaielzade M., V. Ghafoori, A. Taghri, E. Noorani, 2006; Electron trajectories and gain for an electromagnetic wiggler with ion- channel guiding, Physics of Plasma
38 بدراقی جلیل، اقدس بنایی؛ 1382، بررسی رابطه بین حل مسائل فیزیک با درس ریاضی، پیام علوم پایه  شماره 17
39 اقدس بنایی، بدراقی جلیل؛ 1382، مروری بر پیشینه فناوری خلاء، پیام علوم پایه شماره 22
40 بدراقی جلیل، اقدس بنایی؛ 1382، بررسی خواص ترابردی الکتریکی لایه نور رسانا، پیام علوم یایه شماره 23
41 اقدس بنایی، بدراقی جلیل؛ 1382، تصویر برداری به روش تشدید مغناطیسی، پیام علوم پایه شماره 24
42 بدراقی جلیل، اقدس بنایی؛ 1382، مکانیسم تولید حامل های نوری از برهم کنش اکسایتون ها در پلیمرها، پیام علوم پایه شماره 25
43 اقدس بنایی، بدراقی جلیل؛ 1382، انباشت لایه های نازک به روش پراکنش در خلاء، پیام علوم پایه شماره 26
44 اقدس بنایی، بدراقی جلیل؛ 1382، ارتباط بین سرعت تخلیه گاز از محفظه خلاء و متصاعد شدن گاز در داخل آن ، پیام علوم پایه شماره 27
45 بدراقی جلیل، اقدس بنایی؛ 1382، محاسبات نظری و پتانسیل کنتراست گیرنده های نوری،پیام علوم پایه شماره 28
46 بدراقی جلیل، اقدس بنایی؛ 1383، باردارسازی سطح گیرنده های نوری سیستم های تصویربرداری، پیام علوم پایه شماره 30
47 اقدس بنایی، بدراقی جلیل؛ 1383،اصول نشت یابی، پیام علوم پایه شماره 31
48 بدراقی جلیل، اقدس بنایی؛ 1380، نحوه تشکیل تصویر نامرئی الکتروستاتیک در فرایند زیروگرافی، مجله آموزش رشد فیزیک شماره 59.
49 اقدس بنایی، بدراقی جلیل؛ 1380، زیرو رادیوگرافی، پیام علوم پایه شماره 3 و4
50 Badraghi J., A. Banaie; 2005, Consideration of development field versus photoconductor layer’s thickness, SPIE journal
51 اقدس بنایی، بدراقی جلیل؛ 1381، آلودگی های صوتی و روش های کاهش آن، پیام علوم پایه شماره6و7
52 مقدم فاطمه،  مهدی اسماعیل زاده؛ 1383، آشوب اتلافی در ابر شبکه های نیم رسانا، هفتمین کنفرانس ماده چگال
53 Moghadam F, Esmailzade M. Chaotic electron dynamics in a semiconductor superlattice, The paper presented at the 32nd International Conference on Inferared and Millimeter waves and 15th International
54 Camel αS1-Casein:Thermal Behavior of Phosphorylated and Dephosphorylated States
55 Moghadam F, Esmailzade M. Chaotic electron dynamics in a semiconductor superlattice, The paper presented at the 32nd International Conference on Inferared and Millimeter waves and 15th International
56 Esmailizade M, Ghafori V, Self fields in a planar wiggler and axial magnetic field, Journal physics of Plasma 2007; 14, 102317 1-9
57 Badraghi J, Yousefi R, Sharifizadeh A, Haertle T, Niasari-Naslaji A, Saboury AA, Moosavi AA. Derivation of thermodynamic Parameters Involved in the Elucidation of CAMEL -1 Casein Thermal profile. T
58 Badraghi J, Bioelectrocatalysis of Methyldopa by Adsorbed Tyrosinase on the Surface of Modified Glasy Carbon with Carbon Nanotubes,International Journal of Electrochemical Science, 3 (2008) 1248-12
59 Mohammadi A, Bayandori Moghaddam A, Dinarvand R, Badraghi J, Atyabi  F, Saboury A.A. Bioelectrocatalysis of Methyldopa by Adsorbed Tyrosinase on the Surface of Modified Glassy Carbon with Carbon Nan
60 Bayandori Moghaddam A, Ganjali M.R, Niasari M, Ahadi S. Bioelectrocatalysis of  Dopamine Using Adsorbed Tyrosinase on Single-Walled Carbon Nanotubes. Analytical Letters *, 2008; 41: 3161–3176.
61 Bayandori Moghaddam A, Nazari T, Badraghi J, Kazemzad M. Synthesis of ZnO Nanoparticles and Electrodeposition of Polypyrrole/ZnO Nanocomposite Film. International Journal Of Electrochemical Science
62 Bayandori Moghaddam  A, Mohammadi A, Kazemzad M, Dinarvand R, Badraghi J. Synthesis of  nickel oxides nanoparticles on glassy carbon as an electron transfer facilitator for horseradish peroxidase:
63 Badraghi J, Yousefi R, Saboury A.A, Sharifzadeh A, Haertle T, Ahmadi F, Mosavi_Movahedi A.A .Effect of salts and sodium dodecyl sulphate on chaperone activity of camel <alpha>S1-CN: Insulin as the
64 Aghazadeh F, Aghazadeh M, Banaei A, A. Bayandori Moghaddam  M, Badraghi J.  Hydrothermal Synthesis of Iron oxide Nanoparticles. The paper presented at the همایش منطقه‌ای دستاوردهای نوین در نانوشیمی.
65 Aghazadeh M, Aghazadeh F, Moradshahi M. Synthesis of Cobalt Nanoparticles Using Gamma Irradiation Technique. The paper presented at the همایش منطقه‌ای دستاوردهای نوین در نانوشیمی. 9 march 2009, uni