فهرست اصلی
سایت های مرتبط
آمار سایت
بازدید امروز: 131
بازدید دیروز: 338
بازدید کل: 625594
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 0
کاربران حاضر: 0

طرح‌های در دست اجرا

1-    شناسایی ژن‌های مقاومت به خشکی در گیاه خلر (Lathyrus sativus) از طریق روش‌های مولکولی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی

2-    افزایش مقاومت به خشکی در ارقام حساس و مقاوم گیاه خلر (Lathyrus sativus) از طریق دست‌ورزی ژنتیکی

3-    بررسی جوانه زنی گیاه خلر (Lathyrus sativus)

4-    دست‌یابی به دانش فنی ایجاد مقاومت به خشکی در گیاه چای (camellia sinensis) با استفاده از روش‌های دست‌ورزی ژنتیکی

5-    افزایش عملکرد برداشت گیاه چای از طریق دست‌ورزی ژنتیکی خواب جوانه

6-     انجام تنش در شرایط کشت بتفت

7-    تکثیر گیاه خلر (Lathyrus sativus) از طریق کشت بافت

8-    استخراج مولکول‌های بیولوژیکی از  گیاه خلر

9-    انتخاب ژن‌های کاندید در گیاه چای (camellia sinensis) تحت تنش‌های غیرزیستی