فهرست اصلی
سایت های مرتبط
آمار سایت
بازدید امروز: 119
بازدید دیروز: 338
بازدید کل: 625582
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 0
کاربران حاضر: 0

هدف

هدف کلی این گروه پژوهشی دستیابی به اطلاعات و فناوریهای مورد نیاز کشور در زمینه کاربردهای مختلف گیاهان عالی می باشد. در این راستا محورهای پژوهشی گروه در زمینه‌های "تنوع زیستی گیاهی" و "کشت بافت و دست‌ورزی ژنتیکی" پایه ریزی شده است.

 اهداف عمده گروه عبارتند از:

1.      ایجاد زمینه مناسب جهت پژوهش در گرایش‌های برگزیده و زمینه های پژوهشی درخصوص گیاهان در مرزهای دانش شامل بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی گیاهی 

1-     انتقال ژن‌های مطلوب به منظور بهبود صفات کمی و کیفی گیاهان کاربردی و استراتژیک با استفاده از روش‌های مختلف 

2-    توسعه ارقام مقاوم به تنش‌های غیرزیستی در جهت افزایش مقاومت گیاهان کاربردی و استراتژیک

3-       جداسازی ژن‌های با ارزش و نواحی تنظیمی، همسانه سازی آنها و  طراحی و ساخت سازه‌های مناسب برای انتقال ژن

 اهداف خرد این گروه عبارت است از:

1.      انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای

2.      تلاش برای انجام مراحل نیمه صنعتی، و صنعتی پژوهش های صورت گرفته

3.      تربیت نیروی انسانی و جذب نیروهای متخصص از داخل و یا خارج از کشور

4.      کسب و آموزش مهارت های شغلی

5.      تولید علم

6.       ایجاد ارتباطی قوی با سایر مراکز تحقیقاتی کشور

7.      انتشار کتب و نشریات علمی

8.      راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی در زمینه های مرتبط

9.     ارائه مقالات علمی در نشریات معتبر داخلی و خارجی و شرکت در کنفرانس ها