فهرست اصلی
سایت های مرتبط
آمار سایت
بازدید امروز: 82
بازدید دیروز: 338
بازدید کل: 625545
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 0
کاربران حاضر: 0
Skip Navigation Linksگروه های پژوهشی > زمین شناسی > توانایی های تخصصی و خدمات مشاوره ای
 • مطالعات زمین‌شناسی ، هیدرولوژی ، هیدروژئولوژی و خاک‌شناسی
 • مطالعات هیدروژئوشیمی
 • پهنه‌بندی آسیب‌پذیری آبخوان در مقابل آلودگی با استفاده از GIS
 • مدل‌سازی کمی جریان آب زیرزمینی در محیط های متخلخل و غیرمتخلخل ، اشباع و غیراشباع
 • مدل انتقال در محیط متخلخل ، تعادلات هیدروشیمیایی ، مرز آب شور و شیرین و پدیده بالاآمدن آب شور در آبخوان ( upconing )
 • مدل سازی کمی جریان آب سطحی شامل مدل بارش- رواناب و مدل جریان سطحی و رسوب
 • تهیه مدل جریان تلفیقی آب‌های سطحی و زیرزمینی
 • مدل سازی برآورد کیفی و مدیریت بهینه منابع آب شامل پهنه‌بندی سیلاب ، پهنه‌بندی آسیب‌پذیری آبخوان بر اثر انواع پتانسیل‌های آلاینده طبیعی و مصنوعی و ارزیابی خطر استفاده از سموم و کودهای شیمیایی کشاورزی ، تعیین و حفاظت حریم چاه‌ و تهیه بیلان آبی محدوده مطالعاتی و بررسی علل افت سطح آب زیرزمینی و مطالعات امکان‌سنجی توسعه بهره برداری از منابع آبی
 • تحقیقات مربوط به شناخت و تعیین میزان آلودگی رودخانه‌های جاری ویا منابع مستقر در خشکی و محدوده ساحلی و ناحیه جزر و مدی
 • بررسی و ردیابی انتقال سرب ناشی از آلودگی هوا در آبهای سطحی فاضلابها، روان آبها، خاک و بافتهای گیاهان در سطح شهر تهران و سایر شهرهای آلوده کشور
 • مطالعات صحرائی شامل ژئوفیزیک ، ردیابی ، انواع روش‌های برآورد پارامترهای هیدرولیکی مثل نفوذپذیری سطحی و زیرسطحی ، بافت و رده‌بندی خاک و نمونه‌برداری آبهای زیرزمینی و سطحی و تعیین محل چاه
 • مطالعات زیست محیطی و آلودگی منابع آب و خاک
 • جنبه‌های مختلف زمین‌شناسی پزشکی
 • مطالعات کانی‌شناسی و بررسی پتانسیل‌یابی انواع مختلف کانی‌ها
 • مطالعات سنگ‌شناسی (پتروگرافی و پتروژنز)
 • مطالعه معادن و تأثیرات زیست محیطی آنها