فهرست اصلی
سایت های مرتبط
آمار سایت
بازدید امروز: 86
بازدید دیروز: 338
بازدید کل: 625549
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 0
کاربران حاضر: 0

 

مقالات

 

ردیف عنوان
1 آرین مهران، 1380؛ مورفولوژی رودخانه و تکتونیک فعال (با نگرشی بر وضعیت کنونی رودخانه قزل اوزن در استان زنجان)، پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.
2 آرین مهران، 1389؛ تحلیل ویژگیهای ساختاری منطقه شاه نشین(حاشیه خاوری استان کردستان)، مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی سال 11 شماره 39
3 آرین مهران، 1380؛ ژئومورفولوژی ساختمانی بخش شمال خاوری استان کردستان، مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان ویژه نامه جغرافیا و توسعه شماره 16.
4 آرین مهران، 1380؛ دوپلکس بید زرد فروافتادگی دزفول، بیستمین گردهمایی علوم زمین،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
5 ناصری حمیدرضا، خدائی کمال، 1380؛ ارزیابی پتانسیل آب زیرزمینی سازندهای سخت جنوب غرب دریاچه ارومیه با استفاده از RS و GIS ، پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 برزگر فرخ، خدائی کمال ، 1380؛ مطالعه دریاچه ارومیه با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای، اولین همایش دریاچه ارومیه، ارومیه.
7 آرین مهران، 1381؛ بالازدگی فشاری جهانی، بیست و یکمین گردهمایی زمین شناسی.
8 خدائی کمال ، حمید رضا ناصری، فرهاد اسدیان، 1381؛ شبیه‌سازی سیستم جریان آب‌های زیرزمینی دشت تسوج با استفاده از GIS و مدل ریاضی ، بیست و یکمین گردهمایی زمین شناسی
9 خدائی کمال، جواد محمدی، 1381؛ مکان‌یابی فضای سبز شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی منطقه 2 تبریز)، همایش ملی فضای سبزشهری ،ارومیه.
10 علوی پناه سیدکاظم، کمال خدائی ، 1381؛ اثر میانگذر دریاچه ارومیه برروی پارامترهای کیفی آب با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای، همایش میانگذر دریاچه ارومیه و محیط زیست.
11 ناصری حمیدرضا، کمال خدائی، 1381؛ استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی در اکتشاف آب زیرزمینی در جنوب غرب دریاچه ارومیه،  شماره سوم مجله علوم زمین.
12 آرین مهران، منوچهر قرشی، عبدالحسن احمد نیا، 1382؛  تحلیل منطقه برشی بهبهان، فصلنامه زمین شناسی ایران.
13 پورکرمانی محسن، منوچهر قرشی ، مهران آرین، علی سربی، علیرضا فرخ نیا، علی سلگی، 1382؛  پدیده‌های زمین ساختی بخش باختری کویر لوت، فصلنامه زمین شناسی ایران.
14 خدائی کمال، علی اکبر شهسواری ، 1382؛ پهنه‌بندی آسیب‌پذیری آبخوان دشت بهبهان با استفاده از روش DRASTICدر مقابل آلودگی های سطحی، بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
15 آرین مهران ، محمد رضا احمدی پور، کمال خدایی ، 1382؛ تحلیل عناصر سبک چین در تاقدیس سلطان شمال خاوری پلدختر، فصلنامه  زمین شناسی ایران
16 خدایی کمال ، 1383؛ مطالعه کارایی داده‌های ماهواره‌ای در بررسی کیفیت آب در دو سوی میانگذر دریاچه ارومیه، مجله پژوهش های جغرافیایی دانشگاه تهران شماره 53.
17 آرین مهران، 1383؛  تأثیر ساختاری گسل‌های شمال سمنان و سرخه و نقش آنها در تفکیک حوضه شاهرود، هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شاهرود.
18 شهسواری علی اکبر، کمال خدایی ، اصغر اصغری مقدم ، 1383؛ تهیه بیلان آبی و مدل ریاضی دشت عجب شیر با استفاده از GIS Modflow ,Rs, ، بیست و دومین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
19 هاتفی راحله، 1384؛ دگرشکلی و ارتباط آن با تبلور کانی های دگرگونی در منطقه ده نو - مشهد ، خراسان، نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 شهسواری علی اکبر، کمال خدائی ، 1384؛ تهیه مدل جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت بهبهان با استفاده از GIS، نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 هاتفی راحله، فریبرز مسعودی، حسین معین وزیری، سید احمد مظاهری؛ 1385، اهمیت و نقش سیالهای دگرگونی در تشکیل سنگهای  دگرگونی ده نو، فصلنامه زمین شناسی ایران، شماره پنجم تابستان
22 Alavipanah, S.K., H.R. Matinfar and K. Khodaei, 2006; The use of remote sensing data and geographic information system in the study of petroleum mulch on soil surface and sand dune fixation, 2th Workshop of
23 خدائی کمال، علی اکبرشهسواری، 1386؛  بررسی تبادل آب سطحی و زیرزمینی دشت دزفول - اندیمشک با استفاده از مدل و GIS ، یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، مشهد.
24 علوی پناه سیدکاظم، محمد رضا سراجیان، کمال خدائی ، 1385؛ تهیه مدل دمای سطحی lst بیابان با استفاده از داده های حرارتی ماهواره NOAA.AVHRR و داده های زمینی، مجله پژوهش های جغرافیایی
25 Alavipanah, S.K., R.  Amiri, and K. Khodaei, 2007; The use of spectral signature in extraction of water quality parameters in the Lake Urmia, Iran, 10th Workshop of the ISPMSRS, Davos, Switzerland.
26 خدائی کمال، علی اکبر شهسواری، بهروز اعتباری ، راحله هاتفی، 1385؛ بررسی تاثیر عدم قطعیت پارامترهای DRASTIC بر نتایج حاصل از ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی دشت جوین، دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران.
27 خدائی کمال، علی اکبر شهسواری، بهروز اعتباری، 1385؛ ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت جوین با استفاده از روشهای DRASTIC و GODS ، فصلنامه زمین شناسی ایران، شماره چهارم.
28 میرزایی سعید، 1378؛ اندازه‌گیری پارامترهای مغناطیسی نمونه های سنگی در آزمایشگاه و کاربرد آن در مدلسازی، دهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
29 میرزایی سعید، 1378؛ اندازه‌گیری پلاریزابیلیته ظاهری IP در آزمایشگاه برای تفکیک ناهنجاریها ،دهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران .
30 میرزایی سعید، 1378؛ اندازه‌گیری شارژابیلیته دینامیکی در آزمایشگاه برای تعیین ثابت زمانی، دهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران.
31 - میرزایی  سعید، 1378؛ کاربرد روشهای مختلف جداسازی آنومالیها در اندازه گیریهای مغناطیس‌سنجی، هجدهمین گردهمایی علوم زمین.
32 آرین مهران، 1381؛ دیاپیریسم نمک در طول سیستم گسلی منقارک، ششمین همایش انجمن زمین شناسی
33 Arian Mehran, 2002; Fractal Analysis of Mengharak Transcurrent Fault System in Zagros, Iran, Science Conference Yemeni Scientific Research Foundation (YSRF),Taiz.
34 Arian Mehran, 2002; STRUCTRAL Geology and Techtonics of west Zanjan,Iran, 6th International Conference on Geology of the Arab world, Egypt.
35 Arian Mehran, 2002; Structural Analysis of Mengharak Transcurrent fault system, zagros, Iran, 5th  Conference of oil
36 آرین مهران، 1380؛ سایزموتکتونیک بخش جنوب باختری استان زنجان، دومین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
37 - آرین مهران، کمال خدائی، 1380؛ استفاده از داده های رقومی ماهواره ای و GISدر اکتشاف آب زیر زمینی جنوب غربی دریاچه ارومیه، پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.
38 Mahmoodlu M.G, Raghimi M, Tahmasebi A, Khodaei K. Saltwater intrusion in water wells by using of hydrogeochemisty. The paper has been accepted for presentation at IAHR, International Groundwater Symposium,
39 Mahmoodlu M.G, Raghimi M, Tahmasebi A, Khodaei K. The study. The paper has been accepted for presentation at IAHR International Groundwater Symposium, 18 – 20 June 2008, Istanbul Turkey [poster]. .
40 Khodaei K, Naseri H.R, Alavipanah S.K, Gharemohamloo M. Groundwater exploration in the south of Urmieh-North West Iran, Using Renrote Sensing and GIS. This paper presented at the 4th workshop on Remote Sens
41 علوی پناه سید کاظم، سراجیان محمد رضا، خدائی کمال. بررسی تهیه مدل دمای سطحی LST بیابان با استفاده از داده‌های حرارتی ماهواره‌ NOAA.AVHRR و داده‌های زمینی مجله پژوهش‌های جغرافیایی دانشگاه تهران(پذیرش)
42 معیارهای انتخاب داده‌های ماهواره‌ای برای مطالعات منابع زمینی. مجله بیابان(پذیرش)
43 Ahmadi F, shahsavari A.K, Rahimi M. Automated extraction and preconcentration of multiresidue of pesticides on a micro-solid-phase extraction system based on polypyrrole as sorbent and off-line monitoring by
44 قره محمودلو مجتبی، رقیمی مصطفی، صفارزاده علی، خدایی کمال. استفاده از روش های گرافیکی و آماری چند متغیره در تعیین عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی شهر بندر گز. مجله علمی- پژوهشی فصلنامه زمین شناسی ایران 1387;
45 رحیم خانی آسیه ، خدایی کمال. ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت اوان با استفاده از مدلهای ریاضی و GIS. مجموعه مقالات همایش،بهمن-  اسفند1387 ، ص 166 ارائه شده در دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 30بهمن الی
46 قره محمودلو مجتبی، رقیمی مصطفی،خدایی کمال.طبقه بندی کیفی آب جهت مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و دام (مطالعه موردی: رودخانه اترک) مجموعه مقالات همایش، مهر1387 . ارائه شده در سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 2
47 رضایی محسن، جمعه نیا، خدایی کمال، زارع محمدرضا. پیش بینی عملکرد بهینه آبخوان دشت حصاروئیه با استفاده از مدل ریاضی. مجموعه مقالات همایش، اسفند1387. ارائه شده در اولین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری آ

 

 

بالای صفحه ^