فهرست اصلی
سایت های مرتبط
آمار سایت
بازدید امروز: 124
بازدید دیروز: 338
بازدید کل: 625587
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 0
کاربران حاضر: 0
Skip Navigation Linksگروه های پژوهشی > زمین شناسی > طرح های خاتمه یافته

 

طرح های خاتمه یافته

 

ردیف عنوان
1 مطالعات سایزموتکتونیکی (خطر زمین لرزه - گسلش) در چهارگوش کرمان
2 مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده بهبهان
3 مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده شوشتر
4 مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده دزفول - اندیمشک
5 مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده اوان
6 مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده آهودشت
7 مطالعات عناصر نادر خاکی در کانسارهای آهن ایران مرکزی
8 مطالعات مدل تلفیقی آب‌های سطحی و زیرزمینی محدودة دزفول - اندیمشک
9 مطالعات مدل تلفیقی آب‌های سطحی و زیرزمینی محدودة بهبهان
10 طراحی و برنامه نویسی نرم افزار DRASTIC OVERLAY
11 تبیین متدولوژی تعیین حریم حفاظتی چاه‌های آب شرب
12 کاربرد نانوتکنولوژی در منابع آب
13 مطالعه تهیه مدل تلفیقی آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی شوشتر
14 مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده دشت عباس
15 تهیه و واسنجی مدل DRASTIC برای پهنه‌بندی آسیب‌پذیری و ارزیابی خطر آفت‌کشهای موجود در آب زیرزمینی ـ آبخوان "میان آب" شوشتر(دفتر مرکزی)
16 پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت جوین در مقابل آلودگی با استفاده از روش های DRASTIC و GODS (کارفرمایی)
17 بررسی روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی و تحقیق برای علت افت سطح آب زیرزمینی در محدوده بجستان یونسی
18 مطالعات هیدروکلیماتولوژی محدوده مطالعاتی خسرج - چنانه
19

تدوین استاندارد ملی کیفیت آب - نمونه‌برداری - بخش 6 : راهنمای نمونه‌برداری از رودخانه و نهرها

Water quality – sampling – part 6: Guidance on sampling of rivers and streams

20

تدوین استاندارد ملی اندازه‌گیری رادیواکتیویته در محیط ـ خاک ـ بخش 1 : تعاریف و رهنمودهای عمومی

Measurement of radioactivity in the environment – Soil – Part 1: General

21 تقسیم‌بندی تفکیک معادن براساس نوع و مسائل زیست محیطی  (طرح داخلی)
22 استفاده از آب نگاشت (هیدروگراف) چاه‌های مشاهده‌ای به منظور شناسایی و بررسی خصوصیات کمی و کیفی آبخوان‌های آب زیرزمینی ـ مطالعه موردی دشت بهبهان (طرح داخلی)
23 برآورد توزیعی نرخ تغذیه سطحی آب زیرزمینی ـ مطالعه موردی دشت بهبهان (طرح داخلی)
24 بررسی امکان بکارگیری روش تحلیل مولفه‌های اصلی (PAC) برای تفکیک عوامل موثر بر تغییر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت رامهرمز (طرح داخلی)
25

تدوین استاندارد ملی به زبان فارسی: زغالسنگ سخت- آنالیز اندازه توسط غربالگری

Hard coal – Size analysis by sieving

26

تدوین استاندارد ملی بررسی و آزمون ژئوتکنیکی ـ آزمون آزمایشگاهی خاک ـ بخش 11 : تعیین نفوذپذیری با استفاده از بارثابت افتادن

Geothecnical investigation and testing – Laboratory testing of soil – part 11: Determination of permeability by constant and falling head
 

27 طراحی و برنامه نویسی نرم افزار چرخه آب
28 تدوین استانداردهای حمل و نقل در کاربری زمین

 

بالای صفحه ^