فهرست اصلی
سایت های مرتبط
آمار سایت
بازدید امروز: 96
بازدید دیروز: 338
بازدید کل: 625559
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 0
کاربران حاضر: 0

طرح ها و مقالات گروه پژوهشی زمین شناسی نفت

طرح‏های خاتمه‌یافته

 

1- مطالعه کانیهای رسی و ایزوتوپهای پایدار (اکسیژن و کربن) سیمانهای کربناته در ارتباط با تاریخچه تدفین سازند فراقان به عنوان سنگ منشأ یا مخزن هیدروکربن

2- چینهنگاری سکانسی سازند قم (فاز مطالعاتی)

3- ارزیابی حوضه رسوبی، بررسی دیاژنز و عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی ماسه‌سنگ‌های سازند فراقان در مقطع سطح الارضی کوه گهکم، میدان گلشن (چاه‌های G3 و G4) و چاه‌های دارنگ 1، کیش2، سلمان (2SKD-1)، فردوسی2 و پارس جنوبی  (SPD12B-08)، (کارفرما؛ شرکت نفت و گاز پارس)

4- کاربرد ژئوشیمی آلی در اکتشاف نفت

5- مطالعه روش‏های ازدیاد برداشت حرارتی و کاربرد  آن در شبیهسازی مخازن نفت سنگین

6- مطالعات پالینواستراتیگرافی چاه‏های گلشن و SPD12B، (کارفرما؛ شرکت نفت و گاز پارس) 

7- بررسی کاربردهای نوین خودپذیری مغناطیسی در اکتشاف نفت، (فاز مطالعاتی)

8- مطالعه روش‏های متداول و نوین در تخمین عمق با استفاده از روش‏های ژئوفیزیکی میدان پتانسیل

9- مطالعه کاربرد روش­های الکترومغناطیسی در اکتشافات نفتی طرح‌های در دست اجرا  

1-   بررسی کاربرد میانبارهای سیال ((Fluid Inclusions  در تحلیل حوضه‌های رسوبی و اکتشاف نفت و گاز و تهیه بانک اطلاعاتی

2-  مطالعه جامع مدلی و ارزیابی سناریوهای بهینه تولید و ازدیاد برداشت در میدان هنگام با محوریت تدوین و اجرای سبد طرح‌های پژوهشی مورد نیاز میدان، (کارفرما؛ شرکت نفت فلات قاره)

مقالات

 

1. Sfidari E, Kadkhodaie-Ilkhchi A, Najjari  S, Comparison of intelligent and statistical clustering approaches to predicting        total organic carbon using intelligent systems, Journal of Petroleum Science and Engineering, 86-87, 190–205, 2012.

2. Sfidari1 E, Amini A, Kadkhodaie A, Ahmadi B, Electrofacies clustering and a hybrid intelligent based method for porosity and permeability prediction in the South Pars Gas Field, Persian Gulf  JGeope 2 (2), 2012, P. 11-23, 2012.

3. Zamanzadeh S.M, Mirzaei S, Sardarabadi M, Poosti M. Diagenetic factors controlling reservoir quality in the Faraghan Formation (Lower Permian), Darang Field, Southern Iran, energy   exploration and exploitation, 29, 2, 109–128, 2011.

4. Heydarian Dehkordi N, Moghaddasi J,  Rasa I. An investigation on mineralization in Khuni mining area, Anarak, Iran,      Gold schmidt international conference, Knoxville Tennessee, U.S.A, 2010.

5. Zamanzadeh S.M, Amini A.H, Kamali M.R. Reconstruction of burial history utilizing late diagenetic products in the early Permian Faraghan formation, Southern Zagros, Iran, Journal of petroleum geology, 32, 171-192, 2009.

6. Zamanzadeh S.M, Amini A.H, Rahimpour-Bonab H, Eogenetic dolomite cementation in lower Permian reservoir sandstones, Southern Zagros, Iran, Geological journal,DOI:10.1002/gj, 2009.

7. Sardarabadi M, Amini, A.H, Rezaei Kh. Sequence stratigraphic signature of   Kopet- Dogh basin (North east of Iran), Geophysical research, EGU, 11, 2009.

 

 

1.  1. میرزائی سعید، زمانزاده سیدمحمد، حیدریان دهکردی نسیم. تخمین تخلخل کل با تلفیق داده‌های چاه و اطلاعات دو بعدی لرزه‌ای در یکی از میادین نفتی ایران، فصلنامه زمین‌شناسی کاربردی، 1392.

2.   2.حیدریان دهکردی نسیم، میرزائی سعید، زمانزاده سیدمحمد. آنالیز پارامترهای وارونسازی جهت تخمین تخلخل در یکی از میادین نفتی، اولین همایش ملی نفت و گاز ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1392.

3.    3.سفیداری ابراهیم، کدخدائی علی، شریفی محمد. مقایسه روش‌های شبکه عصبی خود سازنده و آنالیزخوشه‌ای برای ارزیابی مقدار کربن آلی در سازندهای محتوی هیدروکربن با استفاده از سیستم‌های هوشمند، مجله پژوهش نفت، 1392.

4.   4.حیدریان دهکردی نسیم، میرزائی سعید، زمانزاده سید محمد. بررسی میکروترمومتری میانبارهای سیال در اکتشاف منابع نفت و گاز، اولین همایش ملی نفت و گاز ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1392.

5.   5.زمانزاده سید محمد، حیدریان دهکردی نسیم، میرزائی سعید. بازسازی حوضه رسوبی سازند فراقان با بهره‌گیری از دادههای پتروگرافی لاگ (مطالعه‌ی موردی میدان سلمان)، هفدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه شهید بهشتی، 1392.

6.   6.عموشاهی میثم، عبدالهی فرد ایرج، زمانزاده سید محمد. بررسی سرعت در سازند گچساران میدان آغاجاری و برآورد سرعت در لیتولوژیهای مختلف سازند، اکتشاف و تولید، 83، 62-58، 1390.

7.   7.حیدریان دهکردی نسیم، رسا، ایرج. مطالعه دگرسانی و بررسی ارتباط ژنتیکی میان عناصر در ولکانیکهای منطقه خونی، شمالشرق انارک، فصلنامه زمینشناسی کاربردی، 2، 95-106، 1390.

8.   8.حیدریان دهکردی نسیم، رسا ایرج. بررسی ژئوشیمی و پتانسیل اقتصادی رگه‌های معدنی کانی‌زایی‌های منطقه خونی انارک، فصلنامه زمین‌شناسی کاربردی، 1، 17-28، 1390.

 

 

 

9.   زمانزاده سیدمحمد، میرزائی سعید، سردارآبادی مهرداد، شگفتفرد مرتضی. بازسازی محیط رسوبی سازند فراقان در چاه دارنگ1، فصلنامه زمینشناسی ایران، 13، 89-97، 1389.

10.  حیدریان دهکردی نسیم، رسا ایرج، مقدسی جواد. بررسی رخدادهای کانیسازی در منطقه خونی، شمال شرق انارک، چهاردهمین همایش انجمن زمینشناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین ارومیه، 1389.

11.  نجاتیکلاته علی، میرزائی سعید. قدرت تفکیک و آنالیز خطا در مسائل وارون غیرخطی میدان پتانسیل، فصلنامه زمینشناسی ایران،11، 77-89، 1388.

12.  حیدریان دهکردی نسیم، مقدسی جواد، رسا ایرج. بررسی ماهیت و ترکیب سیال کانهساز در منطقهی خونی، بیست و هفتمین گردهمایی علومزمین و سیزدهمین همایش انجمن زمینشناسی سازمان زمینشناسی کشور، 1388.

13.  حیدریان دهکردی نسیم، رسا ایرج، نظامپور هادی. میکروترمومتری و کانیسازی سیال درگیر       (Fluid Inclusion)، شمالشرق انارک، نخستین کنفرانس ملی بررسی دستاوردهای نوین علوم‌زمین، دانشگاه آزاد واحد بهبهان، 1388. 

14.  زمانزاده سید محمد، امینی عبدالحسین، سردار هادی. گسترش سیمان‏های رسی سازند فراقان در کوه گهکم، فصلنامه زمینشناسی ایران،  81-89، 1387.

15.  سردارآبادی مهرداد، امینی عبدالحسین. نحوه توزیع ذرات مغناطیده در تنورههای شناور و اهمیت آن در مطالعات تغییرات نسبی آب دریا، دوازدهمین همایش انجمن زمینشناسی ایران، اهواز، 1387

166.سردارآبادی مهرداد، امینی عبدالحسین. استفاده از حساسیت مغناطیسی در چینه‌نگاری سکانسی سازند کشفرود، بیست و ششمین گردهمایی علوم‌زمین تهران، 1386.

177زمانزاده سید محمد، اخروی رسول. بررسی دیاژنز دولومیت‏های سازند باروت در مقطع جاده چالوس، همایش زمینشناسی، تبریز، 1379.

 

18. میرزائی سعید. اندازه‌گیری آزمایشگاهی در اکتشاف به روش IP به‌منظور تفکیک کانی‌سازی‏های نوع توده‏ای از افشان، نشریه تحقیقاتی فیزیک زمین و فضا، 1379.

.19میرزائی سعید. اندازهگیری پارامترهای مغناطیسی نمونه‌های سنگی در آزمایشگاه و کاربرد آن در مدل‌سازی، دهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، 1378.

 

 

 

 

 طرح‌های پیشنهادی سه سال آینده

 

ž1- بررسی و تعیین روند، سیستم مهاجرت و بدام افتادگی هیدروکربن در یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از تکنیک میکروترمومتری میانبارهای سیال

 

ž2- مدل‌سازی سه‌بعدی حوضه رسوبی و ارزیابی سیستم‌های نفتی محدوده فروافتادگی دزفول شمالی، کرتاسه میانی- میوسن

ž3- بررسی تغییرات زمانی و مکانی حوضه‌های رسوبی پالئوزوئیک بالائی در ناحیه فارس و هینترلند بندرعباس

4- بررسی سیستم نفتی میادین خویز و گچساران و چشمه­های مجاور آن توسط روش‌های ژئوشیمیایی

5- کالیبره کردن عکس‌العمل لاگ NMR با ویژگی‌های زمین‌شناسی در سازندهای کربناته کنگان و دالان