فهرست اصلی
سایت های مرتبط
آمار سایت
بازدید امروز: 104
بازدید دیروز: 338
بازدید کل: 625567
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 0
کاربران حاضر: 0

طرح ها و مقالات گروه پژوهشی توسعه میادین نفت و گاز
 

طرح‏های خاتمه‌یافته

1- امکانسنجی استفاده از برداشت‏های لرزه‏ای تکرار شده با هندسه متفاوت جهت بررسی خصوصیات دینامیک مخزن در میدان دالپری، (کارفرما؛ شرکت نفت مناطق مرکزی ایران).

2- مطالعه امکان‌سنجی استفاده از مدلسازی فیزیک‌سنگ در سرشتنمایی لرزهای مخزن سرو

3- مطالعه کاربرد تحلیل AVO جهت شناسایی مستقیم هیدروکربن

4- مطالعه کاربرد آنالیز لرزه مشمول زمان در سرشت‌نمایی مخزن

5- مطالعه کاربرد فیلترهای خطی ناپایا در حذف اثر جذب

6- مطالعه کاربرد مدلسازی فیزیک‌سنگ در سرشت‌نمایی مخازن کربناته

7- مطالعه مفاهیم اساسی روش VLF و نحوه پردازش و تفسیر داده‌ها و کاربرد روش در پروژه‌های مهندسی ژئوفیزیک

8- معرفی روش اکتشافی لرزه‌ای بازتابی کم عمق و کاربردهای آن

9- طراحی نرمافزار تفسیر نمودارهای پتروفیزیکی موسوم به Well Logging، (فاز اول)

10- تولید نرمافزار پردازش و مدل‌سازیمستقیم و معکوس یک، دو و سه بعدی دادههای ژئوالکترومغناطیس (EM-Package)، (فاز اول)

طرح‌های در دست اجرا 

1- مطالعه جامع مدلی و ارزیابی میدانی سناریوهای ازدیاد برداشت و بهینه‌سازی تولید در میادین منطقه سیری با اولویت میادین سیوند، دنا و اسفند، (کارفرما؛ شرکت نفت فلات قاره)

2- توسعه نرم‌افزارهای حوزه بالادستی صنعت نفت، فاز صفر: تعیین اولویت تدوین و شاخص‌های نرم‌افزاری و مراکز، (کارفرما؛ مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران)

 

کتاب

1- کاربردهای تئوری پرکولاسیون، تألیف دکتر محمد سهیمی، ترجمه مرتضی شگفت‌فرد، مرکز انتشارات جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی، 1391.

 

 

مقالات

1.     Shegeftfard M. Zamanzadeh S. M. Fast predicting of water injection breakthrough time by percolation theory, Energy exploration & exploitation journal, 30(5), 793-802, 2012.

2.     Akbari M.R, Shegeftfard M, Ameri M.J, Zamanzadeh S.M. Comparison of Accuracy and CPU Time for Common and Artificial Methods in Predicting Minimum Miscibility Pressure, Energy exploration & exploitation journal, 2012.                             

3.     Masoudi P, Zahedi A, Moradzadeh A, Alirezaer F, Zamanzadeh S.M. Estimation Of In Place Gas Volume in Multilayered Reservoirs Using Deterministic and Probabilistic Approaches, Energy exploration & exploitation journal, 59(5), 543-558, 2011.

 

4.     Shegeftfard M, Zamanzadeh S.M. Utilization of percolation theory to estimate water injection breakthrough time, Energy exploration and exploitation  journal, 29, 5, 667-678, 2010.

  


1.  شگفت‌فرد مرتضی، زمانزاده سیدمحمد. اهمیت کیفیت تطابق تاریخچه روی پیش­بینی عملکرد آینده مخزن، مجله مهندسی شیمی ایران، 1392.

2. شگفتفرد مرتضی، زمانزاده سید محمد. بررسی پدیده‌ی مخروط‌شدگی در چاههای تولیدی نفت و روشهای مختلف کنترل آن، ماهنامه اکتشاف و تولید،81، 34-40،1390.

3. شگفتفرد مرتضی، زمانزاده سید محمد، مقدم رسول. ارزیابی تأثیر دقت در تطابق تاریخچه بر پیشبینی عملکرد مخزن با بررسی سناریوهای مختلف تزریق، ماهنامه اکتشاف و تولید، 79، 46-49، 1390.

4.شگفتفرد مرتضی، مسیحی محسن، آزاد امیر. پیشبینی زمان میانگذر با استفاده از تئوری پرکولاسیون، ماهنامه اکتشاف و تولید، 68، 73-76، 1389.

5.شگفتفرد مرتضی، مسیحی محسن. کاربرد تئوری پرکولاسیون در مهندسی نفت، ماهنامه اکتشاف و تولید، 67، 61-66، 1389.

6.سردار هادی، معماریان حسین، اسدیان فرهاد، میرزائی سعید، زمانزاده سید محمد. مدلسازی فیزیکسنگ در بخش ماسهسنگی مخزن آسماری (مطالعه موردی در میدان نفتی منصوری)، فصلنامه زمینشناسی ایران، 9، 3-13، 1388.
7.زمانزاده سید محمد، قویدل سیوکی محمد، امینی عبدالحسین. استفاده از عوارض دیاژنتیک در بازسازی تاریخچه تدفین سازندهای زاکین و فراقان در       کوه گهگم، بیست و چهارمین گردهمایی ملی علومزمین، سازمان زمینشناسی کشور، 1384.
8. میرزائی سعید. تخمین تخلخل میدان نفتی گچساران با استفاده از تکنیک شبکههای عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه، کنفرانس مهندسی معدن ایران، 1383.
9.میرزائی سعید. کاربرد روشهای مختلف جداسازی آنومالیها در اندازهگیریهای مغناطیسسنجی، هجدهمین گردهمایی علومزمین، 1378.
10میرزائی سعید. اندازهگیری پلاریزابیلیته ظاهری IP در آزمایشگاه برای تفکیک ناهنجاری‌ها، دهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، 1378.
11  میرزائی سعید. اندازهگیری شارژابیلیته دینامیکی در آزمایشگاه برای تعیین ثابت زمانی، دهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، 1378.


طرح‌های پیشنهادی سه سال آینده


1.     طراحی نرمافزار تفسیر نمودارهای پتروفیزیکی موسوم به Well Logging، (فاز دوم)

2.     تولید نرمافزار پردازش و مدل‌سازیمستقیم و     معکوس یک، دو و سه بعدی دادههای ژئوالکترومغناطیس (EM-Package)، (فاز دوم)

3.     پردازش، مدل‌سازی و تفسیر دادههای ژئوالکترومغناطیسی برداشت شده از منطقه نفتی گچساران در جنوب ایران

4.     طراحی عملیات برداشت و پردازش داده­های   مغناطیس هوابرد و تولید نرم­افزارهای Levelling وDrape Surface   

5.     غربالگری و امکان­سنجی روش­های ازدیاد برداشت در مخازن هیدروکربوری ایران جهت افزایش ضریب بازیافت