طرح های در دست اجرا

  • مشاوره، انتقال دانش، لجن زدایی، لایروبی و بازیافت پساب و پسماند نفتی در جزیره لاوان
  • بررسی سیانوباکتر ها در سیستم تامین، تصفیه و توزیع آب شرب اردبیل و ارائه راهکار اصلاحی
  • تولید بیوفیلتر برای بهبود کیفیت پساب
  • جداسازی و شناسایی ریزجلبک های دریای خزر (مازندران شرقی)
Scroll Up