معرفی گروه

 • اهداف:
 • انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای به‌منظور دست‌یابی به فناوری‌های مورد نیاز جامعه در زمینه کاری گروه
 •  تداوم پژوهش‌هایی که منجر به فناوری می‌شوند، در مقیاس‌های بزرگ‌تر
 • ایجاد اشتغال و تربیت نیروی انسانی در گرایش‌های مختلف فیزیک
 •  ایجاد زمینه‌ای برای جذب محققان و متخصصان داخل و خارج از کشور
 •  ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر پژوهشکده‌ها و مراکز علمی و پژوهشی
 • زمینه و محورهای فعالیت:
 • نانو ساختارهای کاربردی
 • محورهای فعالیت:
 • بکارگیری نانوفناوری و زیست فناوری در تولید محصولات با ارزش از منابع مختلف
 • بکارگیری نانوفناوری و زیست فناوری در پایش و پالایش آلاینده های ناشی از صنایع مختلف
 • آخرین برنامه شبکه مصوب
 • شبکه برنامه چهارم
 • اعضاء وشورای علمی گروه:
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
جلیل بدراقی  دکترای بیوفیزیک معاون پژوهشی
اقدس بنایی دکترای بیوفیزیک  مدیر گروه
ناهید پارسافر  کارشناسی ارشد فیزیک  عضو هیئت علمی
وحید غفوری  دانشجوی دکترای نانوالکترونیک عضو هیئت علمی
الهه پورفخرایی  دکترای بیوفیزیک عضو
صبورا اشکوریان  دانشجوی دکترای بیوفیزیک عضو
فاطمه ممشلی  دکترای بیوفیزیک عضو
مهدی نوروزی دانشجوی دکترای بیوفیزیک عضو
محمدحسین مجلس‌آرا دکترای فیزیک عضو شورای علمی گروه
فاطمه راضی آستارایی  دکترای فیزیک عضو شورای علمی گروه
 نعمت اله دوستی  کارشناسی ارشد فیزیک عضو شورای علمی گروه
عبدالمجید بایندری مقدم دکترای فیزیک عضو شورای علمی گروه

 

Scroll Up