طرح های در دست اجرا

ردیف عنوان طرح کارفرما درصد پیشرفت

          ۱             

تولید دانش فنی و بررسی اثر نانوذرات مغناطیسی آهن بر کاهش ویسکوزیته نفت سنگین در مقیاس دو لیتر در هر batch

___________________________________

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۸۰
         ۲              طراحی، احداث، راه اندازی، بهره برداری و تحویل یک واحد پایلوت تصفیه بیوگاز استحصالی از محل دفن زباله های شهر مشهد جهت استفاده در نیروگاه گازسوز سازمان به ظرفیت ۵ متر مکعب در ساعت

___________________________________

سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد ۹۰
         ۳              به کارگیری نانوکاتالیست کبالت کرومیت (COCr2O4) در نمونه آزمایشگاهی مبدل کاتالیستی و ارزیابی عملکرد کاتالیتیکی آن به منظور حذفCO، Nox،HC

___________________________________

دفتر مرکزی ۸۰
         ۴              تولید آنزیمی سوخت زیستی( بیودیزل) به کمک نانو ذرات مغناطیسی از منابع مختلف روغنی

___________________________________

دفتر مرکزی ۸۰

         ۵             

نقش سوختهای زیستی در کاهش گرمایش جهانی با استفاده از مدل گریت و تحلیلwell to wheel

___________________________________

صندوق حمایت از پژوهشگران کشور ریاست جمهوری ۸۰

 

Scroll Up