طرح های خاتمه یافته

ردیف

عنوان طرح های انجام شده در ده سال گذشته

کارفرما تاریخ اختتام

          ۱             

الگودهی نانوذرات در فاز مایع و پودر

ستاد نانو

۸۷
         ۲              تهیه و مشخصه‌یابی لایه‌های نازک مغناطیسی با کاربری ذخیره اطلاعات دفتر مرکزی ۸۷
         ۳              ساخت چشمه‌های الکترونی به منظور لایه‌نشانی دفتر مرکزی ۸۸
         ۴              سنتز اکسیدآهن در مقیاس نانوذره به روش هیدروترمال دفتر مرکزی ۸۷
         ۵              ویرایش و به روز رسانی کتاب اطلاعات حمل و نقل و انرژی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور، امور بهبود روشهای حمل و نقل ۸۷
         ۶              بررسی جامع حوزه  نانو  فناوری به منظور تدوین زمینه های پژوهشی گروه فیزیک پژوهشکده علوم پایه کاربردی ۸۸
         ۷              طرح جامع نیاز سنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی شرکت آب و فاضلاب استان تهران شرکت آب و فاضلاب استان تهران ۸۹
         ۸              دست‌یابی به دانش فنی ساخت نانوذره ZnO  و بررسی خواص مورفولوژیکی آن پژوهشکده علوم پایه کاربردی ۸۹
         ۹              دست‌یابی به دانش فنی ساخت نانوذره اکسید اربیوم و بررسی خواص مورفولوژیکی آن پژوهشکده علوم پایه کاربردی ۸۹
       ۱۰              مروری بر روش‌های سنتز نانوساختارهای اسپینل همراه با مشخصه یابی پژوهشکده علوم پایه کاربردی ۸۹
       ۱۱              ایجاد و مشخصه‌یابی نانوساختارهای   ZnO تولید شده با روش اسپاترینگ

 

دفتر مرکزی ۹۰
       ۱۲              دستیابی به فناوری ایجاد نانو ساختار یک بعدی تلوریم روی زیر لایه مناسب دفتر مرکزی ۱۳۹۰
      ۱۳              برپایی دستگاه کندوپاش مگنترونی DC و RF به منظور ساخت لایه‌های نازک و نانوساختارها پژوهشکده علوم پایه کاربردی ۸۸
      ۱۴              تدوین دانش فنی تولید نانوذرات مغناطیسی گاما اکسیدآهن در مقیاس بنچ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۹۰
      ۱۵              تدوین دانش فنی تولید نانوذرات نانوذرات کبالت در مقیاس آزمایشگاهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۹۰
       ۱۶              امکان سنجی فنی اقتصادی (طرح کسب و کار B.P.) تولید نانوذرات مغناطیسی گاما اکسیدآهن نانوذرات کبالت حوزه طرح (مواد پیشرفته) سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۹۰
      ۱۷              تهیه نانوذرات اکسید آهن ـ کبالت در مقیاس آزمایشگاهی و بررسی‌های مورفولوزیکی آن دفتر مرکزی ۹۰
      ۱۸              ساخت نانوساختارهای یک بعدی اکسید گالیوم و مشخصه یابی آنها پژوهشکده علوم پایه کاربردی ۹۱
       ۱۹              ساخت نانوساختارهای یک بعدی و دو بعدی اکسید ایندیوم و بررسی خواص حسگری آنها برروی گاز H2S دفتر مرکزی ۹۱
       ۲۰              طراحی میکروباتری بتاولتائیک GaN پژوهشکده علوم پایه کاربردی ۹۳
       ۲۱              سنتز نانوساختار زینک کرومیت (ZnCr2O4) در مقیاس آزمایشگاهی و بررسی مشخصات پژوهشکده علوم پایه کاربردی ۱۳۹۲
      ۲۲              ساخت نانوذرات منگنز کرومیت (Mn1.5Cr1.5O4) در مقیاس آزمایشگاهی و مشخصه‌یابی پژوهشکده علوم پایه کاربردی ۱۳۹۲
      ۲۳              تولید بیودیزل از روغنهای خوراکی و غیر خوراکی به روش شیمیایی پژوهشکده علوم پایه کاربردی ۹۲
      ۲۴              بررسی نقش ترکیبات زیستی و نانوذرات مغناطیسی در تغییر ویسکوزیته مولکولهای نفتی

 

پژوهشکده علوم پایه کاربردی ۹۲
      ۲۵              مطالعه و بررسی ریدوم سیلیکون نیترید و پیروسرام ۹۶۰۶ و امکان‌سنجی ساخت آنها پژوهشکده علوم پایه کاربردی  ۹۲
      ۲۶              باتری‌های لایه نازک پژوهشکده علوم پایه کاربردی  ۹۲
      ۲۷              سنتز نانوکاتالیست کبالت کرومیت در مقیاس آزمایشگاهی و بررسی اثر کاتالیتیکی آن در حذف گاز متان دفتر مرکزی ۹۳
      ۲۸              سنتز نانوکاتالیست منیزیوم کرومیت (MgCr2O4) در مقیاس آزمایشگاهی و بررسی اثر کاتالیتیکی آن در حذف گاز متان پژوهشکده علوم پایه کاربردی ۹۴
      ۲۹              تولید بیولوژیکی هیدروژن پژوهشکده علوم پایه کاربردی ۹۴
      ۳۰              بررسی آثار و پژوهش‌های علمی و کاربردی محیط زیستی به منظور تهیه محتوای آموزشی و پژوهشی سازمان محیط زیست ۹۴
      ۳۱              تبدیل مولکول های آلی سنگین نفت به مولکول های سبک تر با استفاده از بیومولکول ها و نانوذرات مغناطیسی دفتر مرکزی ۹۵
      ۳۲              ساخت  نانو زیست حسگر تشخیص مواد آلی فسفره دفتر مرکزی ۹۵
     ۳۳              ساخت نمونه آزمایشگاهی حسگر الکتروشیمیایی گاز H2S دفتر مرکزی ۹۵
     ۳۴              کاربردهای پزشکی نانو ذرات مغناطیسی پژوهشکده علوم پایه کاربردی ۹۵
     ۳۵              تولید نانورنگدانه‌ اسپینلی کبالت کرومیت (CoCr2O4) با مقاومت حرارتی بالا

 

پژوهشکده علوم پایه کاربردی ۹۶

 

Scroll Up