طرح های خاتمه یافته

 • تولید دانش فنی و بررسی اثر نانوذرات مغناطیسی آهن بر کاهش ویسکوزیته نفت سنگین در مقیاس دو لیتر در هر batch. (کارفرما : سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تاریخ اختتام: ۱۳۹۶)
 • طراحی، احداث، راه اندازی، بهره برداری و تحویل یک واحد پایلوت تصفیه بیوگاز استحصالی از محل دفن زباله های شهر مشهد جهت استفاده در نیروگاه گازسوز سازمان به ظرفیت ۵ متر مکعب در ساعت (کارفرما :سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد، تاریخ اختتام: ۱۳۹۷)
 • به کارگیری نانوکاتالیست کبالت کرومیت (COCr2O4) در نمونه آزمایشگاهی مبدل کاتالیستی و ارزیابی عملکرد کاتالیتیکی آن به منظور حذف CO، Nox، HC (کارفرما :دفتر مرکزی ، تاریخ اختتام: ۱۳۹۷)
 • تولید آنزیمی سوخت زیستی( بیودیزل) به کمک نانو ذرات مغناطیسی از منابع مختلف روغنی(کارفرما :دفتر مرکزی ، تاریخ اختتام: ۱۳۹۶)
 • نقش سوختهای زیستی در کاهش گرمایش جهانی با استفاده از مدل گریت و تحلیل well to wheel (کارفرما :صندوق حمایت از پژوهشگران کشور ریاست جمهوری ، تاریخ اختتام: ۱۳۹۶)
 • مطالعه و بررسی مواد و مولفه های اساسی در افزاره‌های میکروسیالی.(کارفرما :پژوهشکده علوم پایه کاربردی ، تاریخ اختتام: ۱۳۹۶)
 • مطالعه و بررسی لایه های نازک ZnO برای کابردهای موج اکوستیک سطحی و زیست حسگری (کارفرما :پژوهشکده علوم پایه کاربردی ، تاریخ اختتام: ۱۳۹۶)
 • بررسی اثرات آبگریزی نانوساختارهای اکسید روی (کارفرما :پژوهشکده علوم پایه کاربردی ، تاریخ اختتام: ۱۳۹۷)
 • حذف و جداسازی آلودگی های نفتی از آب با استفاده از نانوذرات مغناطیسی پوشش‌دار (کارفرما :پژوهشکده علوم پایه کاربردی ، تاریخ اختتام: ۱۳۹۷)
 • کاربردهای نانوذرات طلا در تشخیص ویروس (کارفرما :پژوهشکده علوم پایه کاربردی ، تاریخ اختتام: ۱۳۹۸)
 • روشهای نوین پایش و پالایش فلزات سنگین (کارفرما :پژوهشکده علوم پایه کاربردی ، تاریخ اختتام: ۱۳۹۸)
 • الگودهی نانوذرات در فاز مایع و پودر (کارفرما :ستاد نانو ، تاریخ اختتام: ۱۳۸۷)
 • تهیه و مشخصه‌یابی لایه‌های نازک مغناطیسی با کاربری ذخیره اطلاعات( کارفرما :دفتر مرکزی، تاریخ اختتام: ۱۳۸۷)
 • ساخت چشمه‌های الکترونی به منظور لایه‌نشانی( کارفرما :دفتر مرکزی، تاریخ اختتام: ۱۳۸۸)
 • سنتز اکسیدآهن در مقیاس نانوذره به روش هیدروترمال( کارفرما :دفتر مرکزی، تاریخ اختتام: ۱۳۸۷)
 • ویرایش و به روز رسانی کتاب اطلاعات حمل و نقل و انرژی ( کارفرما :شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور، امور بهبود روشهای حمل و نقل، تاریخ اختتام: ۱۳۸۷)
 • بررسی جامع حوزه  نانو  فناوری به منظور تدوین زمینه های پژوهشی گروه فیزیک (کارفرما :پژوهشکده علوم پایه کاربردی ، تاریخ اختتام: ۱۳۸۸)
 •   طرح جامع نیاز سنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی شرکت آب و فاضلاب استان تهران( کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان تهران، تاریخ اختتام: ۸۹  )
 • دست‌یابی به دانش فنی ساخت نانوذره ZnO  و بررسی خواص مورفولوژیکی آن( کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی، تاریخ اختتام: ۸۹ )
 • دست‌یابی به دانش فنی ساخت نانوذره اکسید اربیوم و بررسی خواص مورفولوژیکی آن( کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی، تاریخ اختتام: ۸۹ )   
 •  مروری بر روش‌های سنتز نانوساختارهای اسپینل همراه با مشخصه یابی( کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی، تاریخ اختتام: ۸۹)
 • ایجاد و مشخصه‌یابی نانوساختارهای   ZnO تولید شده با روش اسپاترینگ( کارفرما: دفتر مرکزی، تاریخ اختتام: ۹۰)
 •   دستیابی به فناوری ایجاد نانو ساختار یک بعدی تلوریم روی زیر لایه مناسب( کارفرما: دفتر مرکزی، تاریخ اختتام: ۱۳۹۰)
 •  برپایی دستگاه کندوپاش مگنترونی DC و RF به منظور ساخت لایه‌های نازک و نانوساختاره( کارفرما: اپژوهشکده علوم پایه کاربردی،، تاریخ اختتام: ۸۸)
 •  تدوین دانش فنی تولید نانوذرات مغناطیسی گاما اکسیدآهن در مقیاس بنچ( کارفرما: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تاریخ اختتام: ۹۰ )
 • تدوین دانش فنی تولید نانوذرات نانوذرات کبالت در مقیاس آزمایشگاهی( کارفرما: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تاریخ اختتام: ۹۰ )
 • امکان سنجی فنی اقتصادی (طرح کسب و کار B.P.) تولید نانوذرات مغناطیسی گاما اکسیدآهن نانوذرات کبالت حوزه طرح (مواد پیشرفته)( کارفرما: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تاریخ اختتام: ۹۰ )
 • تهیه نانوذرات اکسید آهن ـ کبالت در مقیاس آزمایشگاهی و بررسی‌های مورفولوزیکی آن( کارفرما: دفتر مرکزی، تاریخ اختتام: ۹۰ )
 •  ساخت نانوساختارهای یک بعدی اکسید گالیوم و مشخصه یابی آنها( کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی، تاریخ اختتام: ۹۱ )
 • ساخت نانوساختارهای یک بعدی و دو بعدی اکسید ایندیوم و بررسی خواص حسگری آنها برروی گاز H2S( کارفرما: دفتر مرکزی، تاریخ اختتام: ۹۱)
 • طراحی میکروباتری بتاولتائیک GaN( کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی، تاریخ اختتام: ۹۳)
 • سنتز نانوساختار زینک کرومیت (ZnCr2O4) در مقیاس آزمایشگاهی و بررسی مشخصات( کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی، تاریخ اختتام: ۱۳۹۲ )
 •  ساخت نانوذرات منگنز کرومیت (Mn1.5Cr1.5O4) در مقیاس آزمایشگاهی و مشخصه‌یابی( کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی، تاریخ اختتام: ۱۳۹۲)
 • تولید بیودیزل از روغنهای خوراکی و غیر خوراکی به روش شیمیایی( کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی، تاریخ اختتام: ۹۲  )
 • بررسی نقش ترکیبات زیستی و نانوذرات مغناطیسی در تغییر ویسکوزیته مولکولهای نفتی( کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی، تاریخ اختتام: ۹۲)
 • مطالعه و بررسی ریدوم سیلیکون نیترید و پیروسرام ۹۶۰۶ و امکان‌سنجی ساخت آنها ( کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی ، تاریخ اختتام: ۹۲ )
 • اتری‌های لایه نازک( کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی ، تاریخ اختتام: ۹۲)
 •  سنتز نانوکاتالیست کبالت کرومیت در مقیاس آزمایشگاهی و بررسی اثر کاتالیتیکی آن در حذف گاز متان( کارفرما: دفتر مرکزی، تاریخ اختتام: ۹۳)
 •  سنتز نانوکاتالیست منیزیوم کرومیت (MgCr2O4) در مقیاس آزمایشگاهی و بررسی اثر کاتالیتیکی آن در حذف گاز متان( کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی، تاریخ اختتام: ۹۴ )
 • تولید بیولوژیکی هیدروژن( کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی، تاریخ اختتام: ۹۴)
 • بررسی آثار و پژوهش‌های علمی و کاربردی محیط زیستی به منظور تهیه محتوای آموزشی و پژوهشی( کارفرما: سازمان محیط زیست، تاریخ اختتام: ۹۴)
 • تبدیل مولکول های آلی سنگین نفت به مولکول های سبک تر با استفاده از بیومولکول ها و نانوذرات مغناطیسی( کارفرما: دفتر مرکزی، تاریخ اختتام: ۹۵ )
 • ساخت  نانو زیست حسگر تشخیص مواد آلی فسفره.( کارفرما:  دفتر مرکزی، تاریخ اختتام: ۹۵)
 •  ساخت نمونه آزمایشگاهی حسگر الکتروشیمیایی گاز H2S.( کارفرما: پدفتر مرکزی، تاریخ اختتام: ۹۵)
 • کاربردهای پزشکی نانو ذرات مغناطیسیپژوهشکده. ( کارفرما: علوم پایه کاربردی، تاریخ اختتام: ۹۵)
 • تولید نانورنگدانه‌ اسپینلی کبالت کرومیت (CoCr2O4) با مقاومت حرارتی بالا ( کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی، تاریخ اختتام: ۹۶)
Scroll Up