ثبت اختراع

ردیف عنوان نام مخترعین
۱ سنتز نانوذرات اکسید آهن کبالت با یک روش ساده شیمیایی در محیط آب عبدالمجید بایندری مقدم، سمانه سادات حسینی، جلیل بدراقی، اقدس بنائی
۲ سنتز شیمیایی نانوذرات کبالت به روش احیاء در محیط اتانول جلیل بدراقی، عبدالمجید بایندری مقدم، سمانه سادات حسینی، اقدس بنائی
۳ سنتز نانوذرات اکسید روی با قابلیت کنترل ابعاد در مقیاس ۵ گرم در هر بنچ جلیل بدراقی، عبدالمجید بایندری مقدم، طیبه نظری، سمانه سادات حسینی
۴ سنتز اکسید آهن در مقیاس نانوذره به روش هیدروترمال فاطمه آقازاده، مریم آقازاده، جلیل بدراقی، اقدس بنائی
۵ تولید نانوذرات مغناطیسی گاما اکسید آهن در مقیاس بنچ ۲۰۰ گرم در روز جلیل بدراقی، عبدالمجید بایندری مقدم، سمانه سادات حسینی
۶ سنتز کبالت نانوذره و کنترل سایز آن با روش رادیولیز فاطمه آقازاده، مریم آقازاده، اقدس بنائی، جلیل بدراقی
۷ ساخت نانو سیمهای تلوریمی با روش تبخیر فیزیکی ناهید پارسافر، اکبر ابراهیم‌زاد

 

Scroll Up