معرفی گروه

این گروه در سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را با عنوان “گروه پژوهشی جمع‌آوری و شناسایی گیاهان دارویی” در جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی فعالیت خود را آغاز نمود. در سال  ۱۳۷۸ با توجه به فعالیت‌های گروه و داشتن افراد متخصص در زمینه‌های مختلف زیست‌شناسی، عنوان آن به” اکولوژی و سیستماتیک گیاهی” و در نهایت به “فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی” تغییر یافت.  در حال حاضر این گروه با داشتن افراد متخصص و امکانات آزمایشگاهی موفق به کسب دانش فنی لازم برای ورود به عرصه تجاری سازی تحقیقات کاربردی گیاهان در زمینه مسائل چالشی کشور شده است.

اهداف:

 • پیشتازی گروه در خصوص بیان ژن‌های موثر در افزایش کمی و کیفی گیاهان کاربردی و استراتژیک
 • استفاده از گیاهان بومی مقاوم به تنش‌های غیرزیستی در جهت افزایش مقاومت گیاهان کاربردی و استراتژیک به خشکی و شوری

 

زمینه و محورهای فعالیت:

گروه پژوهشی فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی، فعالیت خود را در زمینه زیست فناوری گیاهی و با محورهای تنوع زیستی، کشت بافت و دست‌ورزی ژنتیکی و متابولیت‌های ثانویه انجام می‌دهد.

محور تنوع زیستی

 • ایجاد بانک ذخیره نمونه گیاهان عالی
 • پویایی شناسی جمعیت و ترکیب جمعیت گونه‌های گیاهی تهدید شده و در معرض انقراض کشور (بررسی تنوع زیستی)
 • بررسی فلور گیاهی مناطق مختلف
 • خرده‌نگاری گیاهان
 • انجام مطالعات اکولوژیکی و اکوفیزیولوژیکی گیاهان عالی

محور کشت بافت و دست‌ورزی ژنتیکی

 • تهیه پروتکل‌های ریزازدیادی برای تکثیر گیاهان استراتژیک و زینتی
 • انتقال ژن‌های موثر در بهبود کمی و کیفی گیاهان عالی با استفاده از روش‌های مختلف مهندسی ژنتیک
 • جداسازی ژن‌های با ارزش، کلون‌سازی آنها و طراحی و ساخت سازه‌های مناسب برای انتقال ژن
 • زیست شناسی سامانه‌ها در شناسایی مکانیسم­های مقاومت به تنش­های غیر زیستی
 • تولید ارقام متحمل به تنش­هایزیان آور غیرزیستی از طریق دست‌ورزی ژنتیکی

محور متابولیت‌های ثانویه

 • مطالعه مسیرهای متابولیکی در گیاهان دارویی با هدف تولید مواد مؤثره دارای ارزش اقتصادی
 • استخراج، بررسی و ارتقاء کمی و کیفی متابولیت‌های گیاهی
 • افزایش متابولیت‌های موثر گیاهی از طریق روش‌های نوین

خدمات مشاوره ای و تخصصی:

 • مشاوره پایان نامه‌های دانشجویی در سطح کارشناسی ارشد
 • ارائه مشاوره به مراکز خدمات تخصصی و تولیدی گیاهان دارویی، زینتی، صنعتی و …
 • برگزاری نمایشگاه‌های پژوهشی کشور
 • برگزاری سمینارهای تخصصی
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای و کمک آموزشی جهت آزمایشگاه‌های علوم گیاهی و ژنتیک

فرصت های همکاری :

 • پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (بیوتکنولوژی گیاهی و زیست گیاهی) جهت انجام پایان‌نامه
 • کارآموز در مقطع کارشناسی ارشد (بیوتکنولوژی گیاهی و زیست گیاهی)

اعضا و شورای علمی :

 

نام ونام خانوادگی عنوان زمینه‌های تحقیقاتی شماره تماس پست الکترونیک
امینه زینالی زیست شناسی گیاهی – بیوفیزیک اکوفیزیولوژی گیاهان، کشت بافت گیاهی، استخراج متابولیت‌های ثانویه گیاهان، استخراج پروتئین، تنش‌های غیرزیستی و زیستی ۲۲۴۳۱۹۳۳

(داخلی ۱۲۲)

zeinali@acecr.ac.ir
میترا پارسا بیوتکنولوژی گیاهی دست‌ورزی ژنتیکی، تنش‌های غیرزیستی، متابولیت­های ثانویه، کشت بافت گیاهی ۲۲۴۳۱۹۳۳

(داخلی ۱۲۲)

parsa@acecr.ac.ir
سیده مهری جوادی بیوتکنولوژی گیاهی ژنومیکس، مهندسی ژنتیک، سیستم بیولوژی ۲۲۴۳۱۹۳۳

(داخلی ۱۲۲)

Ghazelehjavadi@gmail.com
منا کاشانچی کشت بافت، بیوتکنولوژی کشت بافت، بیوتکنولوژی ۲۲۴۳۱۹۳۳ (داخلی ۱۳۱) mona.kashanchi@yahoo.com
Scroll Up