طرح های در دست اجرا

  • بررسی علل ترش شدن نفت مخزن سروک میادین سیری D و C و ارائه راهکار به منظور رفع آن (کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران)
Scroll Up