معرفی گروه

بدلیل موقعیت جغرافیایی ایران و شرایط اقلیمی حاکم بر آن، منابع آب زیرزمینی در تامین نیازهای شرب، کشاورزی و صنعت نقش بسیار مهمی ایفا می کند. در دهه های اخیر علاوه بر تنش هایی بسیار زیادی که به سبب برداشت بی رویه منابع آب به آبخوان ها وارد شده است، آلودگی منابع آب زیرزمینی به انواع آلاینده ها نیز رو به گسترش بوده است. به دلیل شرایط پیچیده حاکم بر آبخوان ها و هزینه های بسیار زیاد پاکسازی آلودگی های آب زیرزمینی تاکنون مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی فعالیت جدی در این زمینه نداشته اند. بر همین اساس و در راستای ماموریت ابلاغی از طرف رئیس محترم جهاد دانشگاهی و پژوهشکده علوم پایه کاربردی، فعالیت های گروه زمین شناسی محیطی بر روش های شناسایی، پیشگیری و پاکسازی انواع آلودگی های منابع آب زیرزمینی متمرکز شده است.

 • اعضاء وشورای علمی گروه:

 

 • اهداف:

انجام تحقیقات کاربردی با هدف دستیابی به دانش فنی مورد نیاز در توسعه روشهای مدیریت کمی و کیفی منابع آب ، بکارگیری نتایج تحقیقات در صنعت در قالب طرح های کارفرمایی، توسعه همکاریهای بین المللی در راستای تبادل دانش فنی و اطلاعات و زمینه سازی برای تبدیل گروه به قطب پاکسازی آلودگی های منابع آب زیرزمینی در کشور می باشد.

 • زمینه و محورهای فعالیت:
 •  توسعه روش های ارزیابی، شناسایی و پیشگیری از آلودگی منابع آب
 • توسعه روش های پاکسازی آلودگی منابع آب با استفاده از روشهای نوآورانه و فناوری های زیستی و نانو
 • توسعه نرم افزارهای مدل سازی فرایندهای حاکم بر انتقال و پاکسازی آلودگی های منابع آب زیرزمینی
 • توسعه روش های پاکسازی آلودگی نفتی منابع آب زیرزمینی
 • خدمات مشاوره ای و تخصصی:
 • اکتشاف و مدیریت منابع آب زیرزمینی
 • تبادل کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و سطحی
 • تعیین حریم کیفی آبخوان
 • ارزیابی، پایش و پاکسازی انواع آلاینده های آب زیرزمینی با استفاده از روشهای نوین بایو نانو فناوری
Scroll Up