معرفی گروه

این گروه در سال ۱۳۸۸، موافقت اصولی خود را از دفتر مرکزی جهاددانشگاهی دریافت نمود. یکی از اهداف عمده صنعت نفت در دهه‌های اخیر، بهینه‌سازی فرایند توسعه و افزایش تولید از مخازن نفت و گاز است. بنابراین لازم است روش‌هایی جهت هماهنگ نمودن و انسجام بخشیدن به اجزای مختلف عملیات توسعه میدان تدوین نمود تا بتوان با هزینه و زمان کمتر، حجم بیشتری از کار را با کیفیتی قابل قبول به انجام رساند. هدف اصلی این گروه، مطالعه و پژوهش در راستای دست‌یابی به دانش فنی لازم جهت بهینه‌سازی فرایند توسعه و افزایش تولید از مخازن نفت و گاز است. گروه پژوهشی توسعه میادین نفت و گاز در سال‌های۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب موفق به دریافت گواهینامه تأیید صلاحیت همکاری تحقیقاتی در زمینه “مطالعات زمین‌شناسی و مدل‌سازی جامع استاتیک مخزن” و ” توسعه نرم‌افزارهای مورد نیاز صنعت” با وزارت نفت شد.

 • اهداف
  به روز رسانی مطالعات جامع مخازن هیدروکربوری در راستای سرشت نمایی و شبیه سازی مدل معتبر مخزن
 • زمینه فعالیت گروه
  مطالعات ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز با استفاده از روش­های ژئوفیزیک و پتروفیزیک مخزن
 • محورهای فعالیت گروه
  مدلسازی یکپارچه استاتیک و دینامیک مخزن بر اساس مطالعات جامع سرشت نمایی پتروفیزیکی و ژئوفیزیکی مخزن
  غربالگری و امکان سنجی سناریوهای مختلف ازدیاد برداشت از مخازن در راستای توسعه میادین نفت و گاز

 

 • اعضاء وشورای علمی گروه:

  نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
  اردشیر پورشعبان ژئوشیمی دانشجوی دکتری
  سپیده یاسمی ژئوفیزیک کارشناسی ارشد
  بهنام واعظ زمین شناسی-پتروفیزیک کارشناسی ارشد
  سمیه حیدری مهندسی مخزن  کارشناسی ارشد

 

Scroll Up